A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Солонянська громада
Дніпропетровська область, Дніпровський район

Оголошення про конкурс на заміщення вакантних посад

Оголошується проведення конкурсу на заміщення вакантної посади  директора   Комунального некомерційного підприємства «Солонянський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Солонянської селищної ради Дніпропетровської області»

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 №2801-XII (зі змінами);  Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1094 (далі - Порядок) (зі змінами), рішення селищної ради від 25.02.2021 № 159-6/УІІІ «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заняття посади керівника комунального некомерційного закладу охорони здоров’я, що належить до комунальної власності Солонянської селищної ради»,  розпорядження селищного голови  № К-164 від 07.04.2021 «Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства «Солонянський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Солонянської селищної ради Дніпропетровської області», розпорядження селищного голови  № К-182 від 22.04.2021 «Про затвердження складу конкурсної комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства «Солонянський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Солонянської селищної ради Дніпропетровської області»

Назва підприємства: Комунальне некомерційне підприємство «Солонянський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Солонянської селищної ради Дніпропетровської області» (скорочена назва КНП «Солонянський ЦПМСД»).

Юридичне та фактичне місцезнаходження: 52400, Дніпропетровська область, смт Солоне, вулиця Усенка, будинок, 13.

Основні напрямки діяльності підприємства: надання первинної та інших видів медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я. 

Статут Комунального некомерційного підприємства «Солонянський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Солонянської селищної ради Дніпропетровської області» затверджено рішенням селищної ради від 31 березня 2021 року № 208-8/VІІІ.

(ознайомитися із Статутом можна за посиланням) .

Структура підприємства:

 • Адміністративно-управлінський відділ.
 • Допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі. 
 • Лікувально-профілактичні підрозділи.

Інформація по кількості штатів

Кількість штатних посад

1

Керівництво центру та лікарі         4+18

12,50

2

Середній медперсонал                    60

22,50

3

Спеціалісти                                      4

6,50

4

Молодший медперсонал                13

7,50

5

Інші                                                  14

18,75

 

Загальна чисельність всього:    113

67,75

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності Комунального некомерційного підприємства «Солонянський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Солонянської селищної ради Дніпропетровської області»  на 2021 рік складають:

кошти НСЗУ – 16 452,4 тис.грн., кошти місцевого бюджету – 4 295,0 тис.грн.

Документи для участі у конкурсі приймаються з 27  квітня 2021 року по 26 травня 2021 року включно за адресою: 52 400, Дніпропетровська область, смт Солоне, вулиця Гагаріна,7. Телефон та адреса електронної пошти для довідок:  (05669)2-13-31   solrada@i.ua

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк  документи :

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я від 29.03.2002 №117 «Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я» (зі змінами); а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендентів: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) у галузі знань «Управління та адміністрування» (за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» або «Менеджмент») або «Охорона здоров’я» з наступною спеціалізацією зі спеціальності «Організації і управління охороною здоров’я» або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки».

Не менше 3-х років стажу за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах.

Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я;  кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів та програм виробничо-господарської діяльності; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я;   етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку.

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту:

Умови оплати праці визначаються відповідно до Кодексу законів про працю України, Закону України «Про оплату праці», постанов Кабінету Міністрів України від 03.04.1993 №245 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій», від 29.12.2009 № 1418 «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров'я», від 11.05.2011 № 524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 17.10.2005 № 1209/11489 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення».

 Умови оплати праці визначаються відповідно до контракту з керівником комунального закладу охорони здоров’я. Типова форма контракту затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 року №792 «Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та типових форм контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я», а також закріплена рішенням селищної ради від 25.02.2021 № 159-6/VІІІ «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заняття посади керівника комунального некомерційного закладу охорони здоров’я, що належить до комунальної власності Солонянської селищної ради»

Ознайомитись з формою контракта

  

Дата і місце проведення конкурсу:

Інформацію про дату проведення конкурсу буде оприлюднено на сайті селищної ради та повідомлено претендентів додатково.

Місце проведення конкурсу за адресою: 52400, Дніпропетровська область, смт Солоне, вулиця Гагаріна, 7, зала засідань Солонянської селищної ради.

Конкурсна комісія


 22.04.2021Розпорядження селищного голови від 22.04.2021 №К-182 "Про затвердження складу конкурсної комісії  для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора"комунального некомерційного підприємства  «Солонянський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Солонянської селищної ради Дніпропетровської області

07.04.2021 Відповідно  до розпорядження селищного голови від 07.04.2021 № К-164 виконавчий комітет Солонянської селищної  ради оголошує про початок формування конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади керівника – директора комунального некомерційного підприємства  «Солонянський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Солонянської селищної ради Дніпропетровської області.

Конкурсна комісія з проведення конкурсу на зайняття посади керівника – директора КНП « Солонянський ЦПМСД» формується у складі 6 чоловік відповідно до вимог визначених Порядком проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2017 р., № 1094 та рішення сесії Солонянської селищної ради від 25.02.2021 № 159-6/УІІІ «Про затвердження  Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я, що належить до комунальної власності Солонянської селищної ради». 

До складу конкурсної комісії входять у рівній кількості:

-  представники  органу управління;

-  представники трудового колективу, обрані на загальних зборах трудового колективу;

-   представики галузевої профспілки.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена інформація про:

- наявність рішення суду про визначення щодо недієздатності або обмеженої дієздатності;

- наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

- накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення - протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

- наявність конфлікту інтересів.

Під час виникнення у члена конкурсної комісії вказаних вище обставин, такий член конкурсної комісії зобов’язаний невідкладно самостійно подати органу управління письмову заяву про самовідвід. У разі неподання зазначеної інформації член конкурсної комісії несе відповідальність згідно із законодавством. У разі виникнення (виявлення) у члена конкурсної комісії вказаних вище обставин після формування складу конкурсної комісії такий член конкурсної комісії підлягає заміні не пізніше наступного робочого дня після встановлення (виявлення) зазначених обставин.

Конкурсна комісія з проведення конкурсу на зайняття посади керівника - директора КНП «Солонянський ЦПМСД»  утворюється не пізніше чим через 20 днів після оприлюднення цього оголошення. Пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії подаються до відділу організаційно-кадрової роботи, діловодства та контролю виконавчого комітету Солонянської селищної ради протягом 15 календарних днів з моменту оприлюднення оголошення - до 17.00 години 21.04.2021 року.

Документи приймаються та реєструються за адресою: смт Солоне, вул. Гагаріна, буд.7, Солонянська селищна рада. Тел. для довідок: (05669) 2-16-61

Конкурсна комісія

 


31 березня 2021 року відбулося  засідання комісії по проведенню конкурсу на зміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого комітету Солонянської селищної ради щодо розгляду трьох заяв, що надійшли до конкурсної комісії від кандидатів, які бажають взяти участь у конкурсі. Згідно з рішенням комісії двох осіб допущено до участі у конкурсі, одному кандидату відмовлено.

31.03.2021

Оголошення

про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади

директора Комунального закладу "Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку санаторного типу "Орльонок" Солонянської селищної ради"

 

Відповідно до Розпорядження селищного голови № К-158 від 31.03.2021 р., виконавчий комітет Солонянської селищної ради Дніпропетровської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Комунального закладу «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку санаторного типу "Орльонок" Солонянської селищної ради» 

УМОВИ

конкурсного відбору претендента

на посаду директора  Комунального закладу  «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку санаторного типу «Орльонок»  Солонянської селищної ради»

 

1. Загальні умови

 1. Посадові обов’язки
 1. Здійснює безпосереднє керівництво та контроль за
  діяльністю Комунального закладу «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку санаторного типу «Орльонок» Солонянської селищної ради (далі – заклад). 
 2. Організовує діяльність закладу щодо розробки, затвердження в установленому порядку та виконання календарного плану роботи, режиму дня, правил внутрішнього розпорядку для дітей та працівників
 3. Забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вживає необхідних заходів з техніки безпеки, профілактики травматизму, запобігання нещасним випадкам з дітьми, дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил, а також надання першої невідкладної допомоги
 4. Здійснює контроль за оздоровчо-виховним процесом та процесом відпочинку, забезпечує створення належних умов для оздоровлення та відпочинку дітей.
 5. Розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу, укладає договори, відкриває рахунки в банках або органах Державного казначейства.
 6. Представляє інтереси закладу на підприємствах, в установах та організаціях.
 7. Звітує про результати діяльності закладу.
 8. Видає в межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання.
 9. Забезпечує раціональний підбір і розстановку кадрів, затверджує за погодженням посадові інструкції працівників закладу та штатний розпис, вживає заходів заохочення та дисциплінарного впливу до працівників закладу.
 10. Очолює педагогічну раду закладу, забезпечує її ефективне функціонування.

2. Відповідальність

Несе відповідальність за:

 • виконання покладених на заклад завдань та за результатами фінансово-господарської діяльності закладу.
 • якість послуг, які надає заклад, та за збереження життя і здоров’я дітей, які перебувають у
  ньому, відповідно до закону. 
 • неподання у строк, або подання не в повному обсязі відомостей про майнові об’єкти оздоровлення та відпочинку дітей, якими користується такий заклад, до Мінсоцполітики для внесення до Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей відповідно до закону.

3. Умови оплати праці

Посадовий оклад відповідно до штатного розпису –

6 700,00 грн.

Можливі доплати та надбавки згідно з чинним законодавством у межах наявних коштів на оплату праці (за рішенням органу управління).

4. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсному відборі, строк та місце їх подання

 1. Заява про участь у конкурсному відборі кандидатури на посаду директора  Комунального закладу «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку санаторного типу «Орльонок» Солонянської селищної ради (за формою, що додається).
 2. Мотиваційний лист.
 3. Програма та стратегія розвитку закладу на 1 рік та на 3 роки.
 4. Копія паспорта.
 5. Копія довідки податкового органу про присвоєння ідентифікаційного номера.
 6. Копії документів про освіту.
 7. Копія трудової книжки.
 8. Копія військового квитка, приписного свідоцтва або довідки, яка видається замість військового квитка.
 9. Автобіографія.
 10. Дві фотокартки розміром 4*6
 11. Письмова згода на обробку персональних даних.

Документи подаються  щоденно з 8.00 до 17.00 години окрім суботи, неділі та святкових днів, обідня перерва з 12.00 до 13.00.год. до 14 квітня 2021 року за адресою: смт Солоне, вул. Гагаріна, 7, каб. 8.

5. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсного відбору

Грекова Ірина Вікторівна

тел. (05669) 2-13-32

e-mail:  solrada@i.ua

2. Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта

Ступінь вищої освіти не нижче спеціаліста (магістра) за одним з профілів: освіта, охорона здоров’я, спорт, культура.

2. Досвід роботи

Стаж роботи з дітьми не менше ніж п’ять років.

3. Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

4. Володіння комп’ютерною технікою

 • Володіння пакетом MSOffice (Excel, Power Point, Word, тощо).
 • Робота з електронною поштою.
 • Робота з різними браузерами (Opera, Chrome, Internet Explorer тощо).
 • Застосування програм дистанційної комунікації та конференц-зв’язку.
 • Користування оргтехнікою (факс, МФУ тощо).

3. Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

 1. Прийняття ефективних рішень
 • вміння вирішувати комплексні завдання;
 • вміння працювати при багатозадачності;
 • встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів.

2. Управління організацією роботи та персоналом

 • організація і контроль роботи;
 • вміння розв’язання конфліктів;
 • мотивування.

3. Впровадження змін

 • здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;
 • оцінка ефективності здійснених змін.

4. Особистісні компетенції

 • вміння працювати в стресових ситуаціях;
 • ініціативність;
 • комунікабельність.

4. Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

Знання профільного законодавства

Конституція України;

Закон України від 04.09.2008 року N 375-VI «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (із змінами і доповненнями);

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 р. № 422 «Про затвердження Типового положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 р. № 424 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися дитячими закладами оздоровлення та відпочинку, що утримуються за рахунок бюджетних коштів»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 р. № 580 «Деякі питання ведення Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 р. № 426 «Про затвердження Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій»;

Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 16.04.2009 р. №1254 «Про затвердження Типових штатних нормативів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.04.2009 р. № 396/16412;

Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 13.08.2009 р. № 2881 «Про затвердження Державного соціального стандарту оздоровлення та відпочинку дітей», зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 10.09.2009 р. № 854/16870;

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996 р. № 172 «Про затвердження Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів» зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.07.1996 р. № 378/1403;
Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 19.01.20010 р. № 40 «Про затвердження Примірного переліку документації в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»;

Державні санітарні правила і норми «Улаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів» ДСанПіН 5.5.5.23-19,затверджено Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 26.04.1999 № 23.

5. Обмеження щодо участі в конкурсному відборі

 

До участі в конкурсному відборі не допускаються особи, які:

 • не відповідають щонайменше одній з кваліфікаційних вимог, зазначених у розділі 2 цих Умов;
 • на надали вчасно в повному обсязі документи, необхідні для участі в конкурсному відборі, згідно з переліком, зазначеним у пункті 1.4. цих Умов;
 • за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними;
 • мають судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованих осіб), або на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
 • притягалися на підставі обвинувального вироку, який набрав законної сили, до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією;
 • відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, позбавлена права займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або обіймати певні посади;
 • у разі призначення будуть безпосередньо підпорядковані особі, яка є близькою особою відповідно до Закону України "Про запобігання корупції";
 • за станом здоров’я не можуть виконувати функції.

6. Відомості про юридичну особу:

 1. Комунальний заклад «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку санаторного типу «Орльонок» Солонянської селищної ради Дніпропетровської області

 1. Місцезнаходження та юридична адреса: 75 544, Херсонська  область, Генічеський район, село Генічеська Гірка, вул. Набережна, буд 53..
 2. Засновник Солонянська селищна рада.
 3. Сезонно діючий, спеціально організований заклад, призначений для оздоровлення, відпочинку, фізичного розвитку дітей, що має визначене місце розташування, матеріально-технічну  базу, кадрове забезпечення та технології для надання послуг з оздоровлення, відпочинку та заняття спортом дітей відповідно до державних соціальних стандартів, надання послуг з оздоровлення та відпочинку.

Оголошення

про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади

директора КЗО «Оріхівський загальноосвітній комплекс «Школа-сад»

І ступеню Микільської сільської ради Солонянського району  Дніпропетровської області»

 

Відповідно до Розпорядження селищного голови № К-157 від 31.03.2021 р., виконавчий комітет Солонянської селищної ради Дніпропетровської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора КЗО «Оріхівський загальноосвітній комплекс «Школа-сад» І ступеню Микільської сільської ради Солонянського району  Дніпропетровської області» (місце знаходження: вулиця Нова, буд. 13, с.Оріхове, Дніпропетровська область, 52471)

Найменування і місцезнаходження закладу освіти

Комунальний заклад освіти «Оріхівський загальноосвітній комплекс «Школа-сад» І ступеню Микільської сільської ради Солонянського району Дніпропетровської області».

вулиця Нова, будинок 13, с.Оріхове, Солонянський район, Дніпропетровська область

Найменування посади та умови оплати праці

Директор закладу загальної середньої освіти.

Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з контрактом, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; наказу МОН від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»  

Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту» Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років (крім керівників приватних, корпоративних закладів освіти), організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до цього Закону
Вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі у конкурсі

Особа, яка претендує на зайняття вакантної посади директора комунального закладу освіти особисто подає такі документи:

- заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

- автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копія паспорта громадянина України;

- копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

- документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

- копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання (крім приватних та корпоративних закладів освіти);

- довідка про відсутність судимості;

- довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Дата та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість

06.05.2021  у приміщенні виконавчого комітету Солонянської  селищної ради

Конкурсний відбір проводиться поетапно:

 • Подання претендентами документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам;

Протягом п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

 • перевіряє подані документи щодо відповідності установленим вимогам;
 • приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі у конкурсі;
 • оприлюднює на офіційному вебсайті засновника перелік осіб, допущених до участі у конкурсному відборі (далі - кандидати).
 • Організація та забезпечення ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування такого закладу.
 • перевірка знання законодавства  у сфері загальної середньої освіти;
 • перевірка професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання
 • публічна та відкрита презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

07.05.2021- оприлюднення результатів конкурсного відбору (протягом 2 робочих днів після завершення конкурсного відбору)

11.05.2021– укладання трудового договору (контракту)  з переможцем конкурсу, підписання наказу про призначення на посаду директора закладу освіти (протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення рішення)

Прізвище та ім’я, номер телефону та адрес електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі

Гаркуша Ірина Сергіївна, спеціаліст відділу освіти виконавчого комітету Солонянської селищної ради

0983830229

solosvita@gmail.com

Подані документи кандидатів на заміщення вакантної посади:

Документи Соболєвської Віри Сергіївни

Документи Колєсника Володимира Володимировича

Конкурс на заміщення вакантної посади відбувся 16 квітня 2020 року. За результатом конкурсу переможцем визнано Соболєвську Віру Сергіївну.  


01.03.2021

Відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови КМУ від 15.02.2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», виконавчий комітет Солонянської селищної ради ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантних посад:

 

Спеціаліста І категорії відділу земельних відносин виконавчого комітету Солонянської селищної ради - 1 (одна) штатна одиниця.

Спеціаліста ІІ категорії відділу  земельних відносин виконавчого комітету Солонянської селищної ради - 1 (одна)  штатна одиниця (Територія сіл Башмачка, Широкополе, Любимівка, Любов, Перше Травня, Кам’яно-Зубилівка).

Загальні вимоги до кандидатів:   громадянство України, вища освіта відповідного професійного спрямування (землевпорядник)  не нижче ступеня спеціаліста; вільне володіння  державною мовою; вміння роботи на комп’ютері на рівні користувача; загальний стаж роботи на державній службі чи в органах місцевого самоврядування не менше п’яти років.

 

Для участі у конкурсі подаються такі документи : заява про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органах місцевого самоврядування; заповнена особова картка (форма П-2ДС) з відповідними додатками (автобіографія, трудова діяльність); 2 фотографії розміром 4х6 см; копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня; декларація  особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції; копія документа, який посвідчує особу громадянина України; копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних); письмова згода на обробку персональних даних.

 

Згідно з чинним порядком щодо заміщення вакантних посад державних службовців, конкурсанти складають у письмовій формі іспит на знання Конституції України, Законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування ", "Про запобігання корупції",  а також законодавства з  урахуванням  специфіки функціональних повноважень відповідних посад виконавчого комітету Солонянської селищної  ради.

 

Термін прийняття документів для участі у конкурсі протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу.

Звертатися за адресою: смт Солоне, вул. Гагаріна, 7, тел. 2-12-68 

 

04.02.2021

Відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови КМУ від 15.02.2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», виконавчий комітет Солонянської селищної ради ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантної посади:

 • Заступник начальника фінансового відділу Солонянської селищної ради

Загальні вимоги до кандидатів: громадянство України, вища освіта (економічна) не нижче ступеня спеціаліста. Стаж роботи за фахом в фінансовій сфері на державній службі чи в органах місцевого самоврядування не менше 10-ти років. Знання Конституції України, Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», Бюджетного кодексу, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України стосовно складання та виконання місцевого бюджету, одержання міжбюджетних трансфертів, практику їх використання. Знання основ діловодства, досконале володіння державною мовою; впевнений користувач ПК, досвід роботи з комп’ютерними спеціалізованими програмами Microsoft Office Excel, АІС «Місцеві бюджети», «Logica».

       Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають документи: заяву про участь у конкурсі; заповнену особову картку  з відповідними додатками; дві фотокартки 4 х 6 см; копії документів про освіту, копію документа, який посвідчує особу; письмова згода на збір та обробку персональних даних, декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції». Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу.

Додаткову інформацію щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці можна дізнатися за тел. 2-12-68. 

02.02.2021

Відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови КМУ від 15.02.2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», виконавчий комітет Солонянської селищної ради ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантних посад:

Спеціаліста І категорії відділу земельних відносин виконавчого комітету Солонянської селищної ради - 1 (одна) штатна одиниця.

Загальні вимоги до кандидатів:   громадянство України, вища освіта відповідного професійного спрямування (землевпорядник)  не нижче ступеня спеціаліста; вільне володіння  державною мовою; вміння роботи на комп’ютері на рівні користувача; загальний стаж роботи на державній службі чи в органах місцевого самоврядування не менше п’яти років.

Для участі у конкурсі подаються такі документи : заява про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органах місцевого самоврядування; заповнена особова картка (форма П-2ДС) з відповідними додатками (автобіографія, трудова діяльність); 2 фотографії розміром 4х6 см; копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня; декларація  особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції; копія документа, який посвідчує особу громадянина України; копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних); письмова згода на обробку персональних даних.

Згідно з чинним порядком щодо заміщення вакантних посад державних службовців, конкурсанти складають у письмовій формі іспит на знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції»,  а також законодавства з  урахуванням  специфіки функціональних повноважень відповідних посад виконавчого комітету Солонянської селищної  ради.

Термін прийняття документів для участі у конкурсі протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу.

Звертатися за адресою: смт Солоне, вул. Гагаріна, 7, тел. 2-12-68 

01.02.2021

«Виконавчий комітет Солонянської селищної ради повідомляє про скасування повідомлення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності, оголошеного 11 січня 2021року».

11.01.2021

Відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови КМУ від 15.02.2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», виконавчий комітет Солонянської селищної ради ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантних посад:

Спеціаліста ІІ категорії відділу земельних відносин виконавчого комітету Солонянської селищної ради - 5 (п'ять) штатних одиниць:

 • Територія с.Аполлонівка, с.Надіївка 1(одна) штатна одиниця;
 • Територія с.Привільне, с.Микільське, с.Трудолюбівка, с.Новотернуватівка, с.Маяк, с.Гайдамацьке, с.Петрівське, с.Малинівка – 1 (одна) штатна одиниця;
 • Територія с.Письмечево, с.Безбородькове, с.Круте, с.Стародніпровське, с.Пшеничне – 1 (одна) штатна одиниця;
 • Територія с.Військове, с.Гроза, с.Вовніги, с.Калинівка, с.ПетроСвистунове - 1 (одна) штатна одиниця;
 • Територія с.Микільськена-Дніпрі, с.Звонецький Хутір, с.Звонецьке, с.Оріхове, с.Олексіївка  1 (одна) штатна одиниця;

Загальні вимоги до кандидатів: громадянство України, вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, бакалавра; знання земельного та кадрового законодавства, основ діловодства, вільне володіння  державною мовою; впевнений користувач ПК; загальний стаж роботи на державній службі чи в органах місцевого самоврядування не менше п’яти років.

 

 • Спеціаліста І категорії відділу з питань цивільного захисту, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Солонянської селищної ради 1 (одна) штатна одиниця.

Загальні вимоги до кандидатів: громадянство України, повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, бакалавра; вільне володіння  державною мовою; впевнений користувач ПК; загальний стаж роботи на державній службі чи в органах місцевого самоврядування не менше п’яти років.

 

 • Адміністратора відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Солонянської селищної ради 1 (одна) штатна одиниця.

Загальні вимоги до кандидатів:   громадянство України, повна вища освіта за професійним напрямком «Документознавство та інформаційна діяльність», «Менеджмент», «Публічне адміністрування» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; вільне володіння  державною мовою; впевнений користувач ПК; загальний стаж роботи на державній службі чи в органах місцевого самоврядування не менше п’яти років.

 

 • Начальника відділу освіти виконавчого комітету Солонянської селищної ради 1 (одна) штатна одиниця.

Загальні вимоги до кандидатів: громадянство України, повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, бакалавра, відповідного педагогічного спрямування; вільне володіння  державною мовою; впевнений користувач ПК; загальний стаж роботи на державній службі чи в органах місцевого самоврядування не менше п’яти років.

 

 • Спеціаліста І категорії відділу освіти виконавчого комітету Солонянської селищної ради 1 (одна) штатна одиниця.

Загальні вимоги до кандидатів: громадянство України, повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, бакалавра, відповідного педагогічного спрямування; вільне володіння  державною мовою; впевнений користувач ПК; загальний стаж роботи на державній службі чи в органах місцевого самоврядування не менше п’яти років.

 

 • Головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Солонянської селищної ради 1 (одна) штатна одиниця.

Загальні вимоги до кандидатів: громадянство України, повна вища освіта відповідного професійного спрямування (облік та аудит) не нижче ступеня спеціаліста. Стаж роботи за фахом в бухгалтерській сфері на державній службі чи в органах місцевого самоврядування не менше 5-ти років. Знання Конституції України, законодавства стосовно служби в органах місцевого самоврядування, Бюджетного кодексу, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України стосовно ведення бухгалтерського обліку. Знання основ діловодства, досконале володіння державною мовою; впевнений користувач ПК, досвід роботи з комп’ютерними спеціалізованими програмами Microsoft Office Excel, АІС «Місцеві бюджети», «Logica».

 • Завідувач сектору комунальної власності виконавчого комітету Солонянської селищної ради 1 (одна) штатна одиниця.

Загальні вимоги до кандидатів:   громадянство України, повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, бакалавра; вільне володіння  державною мовою; впевнений користувач ПК; загальний стаж роботи на державній службі чи в органах місцевого самоврядування не менше п’яти років.

 

Для участі у конкурсі подаються такі документи : заява про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органах місцевого самоврядування; заповнена особова картка (форма П-2ДС) з відповідними додатками (автобіографія, трудова діяльність); 2 фотографії розміром 4х6 см; копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня; декларація  особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції; копія документа, який посвідчує особу громадянина України; копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних); письмова згода на обробку персональних даних.

 

Згідно з чинним порядком щодо заміщення вакантних посад державних службовців, конкурсанти складають у письмовій формі іспит на знання Конституції України, Законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування ", "Про запобігання корупції",  а також законодавства з  урахуванням  специфіки функціональних повноважень відповідних посад виконавчого комітету Солонянської селищної  ради.

 

Термін прийняття документів для участі у конкурсі протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу.

Звертатися за адресою: смт Солоне, вул. Гагаріна, 7, тел. 2-12-68 

 


31.12.2020

 

«Про внесення змін до оголошення на заміщення вакантних посад   посадових осіб місцевого самоврядування, опублікованого 17.12.2020р.»

Відповідно до Рішення Солонянської селищної ради № 68-3/VІІІ від 24.12.2020 «Про структуру та умови оплати праці працівників апарату виконавчого комітету Солонянської селищної ради» посаду спеціаліста І категорії відділу комунальної власності та земельних відносин замінено на посаду спеціаліста І категорії відділу земельних відносин. Вважати оголошеною вакантною посадою – спеціаліст І категорії відділу земельних відносин виконавчого комітету Солонянської селищної ради.


 

17.12.2020

       Відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови КМУ від 15.02.2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», виконавчий комітет Солонянської селищної ради ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантних посад:

 • Спеціаліста І категорії відділу освіти виконавчого комітету Солонянської селищної ради -1 (одна) штатна одиниця.

Загальні вимоги до кандидатів: громадянство України, повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, бакалавра; вільне володіння  державною мовою; вміння роботи на комп’ютері на рівні користувача; загальний стаж роботи на державній службі чи в органах місцевого самоврядування не менше п’яти років.

 

 • Головного спеціаліста фінансового відділу Солонянської селищної ради -1 (одна) штатна одиниця.

Загальні вимоги до кандидатів: громадянство України, вища освіта відповідного професійного спрямування (економічна) не нижче ступеня спеціаліста. Стаж роботи за фахом в фінансовій сфері на державній службі чи в органах місцевого самоврядування не менше 5-ти років. Знання Конституції України, законодавства стосовно служби в органах місцевого самоврядування, Бюджетного кодексу, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України стосовно ведення бухгалтерського обліку. Знання основ діловодства, досконале володіння державною мовою; впевнений користувач ПК, досвід роботи з комп’ютерними спеціалізованими програмами Microsoft Office Excel, АІС «Місцеві бюджети», «Logica».

 

 • Спеціаліст І категорії відділу культури, туризму, молоді та спорту  Солонянської селищної ради – 1 (одна) штатна одиниця.

Загальні вимоги до кандидатів:   громадянство України, вища освіта відповідного професійного спрямування не нижче ступеня магістра, спеціаліста; стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування чи на посадах державної служби не менше двох років. Знання Конституції України, нормативно-правових актів у сфері культури, туризму, молодіжної політики та спорту, законів України «Про місцеве самоврядування», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та діючого законодавства України професійного спрямування; основ діловодства; досконале володіння державною мовою; упевнений користувач ПК.

 

 • Адміністратора відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Солонянської селищної ради - 1 (одна) штатна одиниця.

Загальні вимоги до кандидатів:   громадянство України, повна вища освіта за професійним напрямком «Документознавство та інформаційна діяльність», «Менеджмент», «Публічне адміністрування» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; вільне володіння  державною мовою; вміння роботи на комп’ютері на рівні користувача; загальний стаж роботи на державній службі чи в органах місцевого самоврядування не менше п’яти років.

 

Спеціаліста І категорії відділу комунальної власності та земельних відносин виконавчого комітету Солонянської селищної ради - 1 (одна) штатна одиниця.

Загальні вимоги до кандидатів:   громадянство України, вища освіта відповідного професійного спрямування (землевпорядник)  не нижче ступеня спеціаліста; вільне володіння  державною мовою; вміння роботи на комп’ютері на рівні користувача; загальний стаж роботи на державній службі чи в органах місцевого самоврядування не менше п’яти років.

 

Для участі у конкурсі подаються такі документи : заява про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органах місцевого самоврядування; заповнена особова картка (форма П-2ДС) з відповідними додатками (автобіографія, трудова діяльність); 2 фотографії розміром 4х6 см; копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня; декларація  особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції; копія документа, який посвідчує особу громадянина України; копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних); письмова згода на обробку персональних даних.

 

Згідно з чинним порядком щодо заміщення вакантних посад державних службовців, конкурсанти складають у письмовій формі іспит на знання Конституції України, Законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування ", "Про запобігання корупції",  а також законодавства з  урахуванням  специфіки функціональних повноважень відповідних посад виконавчого комітету Солонянської селищної  ради.

 

Термін прийняття документів для участі у конкурсі протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу.

Звертатися за адресою: смт Солоне, вул. Гагаріна, 7, тел. 2-12-68 

 

10.12.2020

Відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови КМУ від 15.02.2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», виконавчий комітет Солонянської селищної ради ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантної посади:

 • Головного спеціаліста юридичного відділу виконавчого комітету Солонянської селищної ради

Загальні вимоги до кандидатів:   громадянство України,  вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування або за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше 5-ти років. Знання Конституції України, нормативно-правових актів у сфері права, законів України «Про місцеве самоврядування» «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», основ діловодства; досконале володіння державною мовою; знання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення, порядку проведення правової експертизи нормативно-правових документів, порядку систематизації, обліку і ведення правової документації.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають документи: заяву про участь у конкурсі; заповнену особову картку  з відповідними додатками; дві фотокартки 4 х 6 см; копії документів про освіту, копію документа, який посвідчує особу; письмова згода на збір та обробку персональних даних, декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції». 

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу.

Додаткову інформацію щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці можна дізнатися за тел. 2-12-68.         

10.12.2020

На підстві рішення Солонянської селищної ради 1 сесії VІІІ скликання від 09.12.2020р. та відповідно до частини другої ст.13 Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року №200 «Про затвердження Положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника надавача соціальних послуг державного/комунального сектору» оголосити  конкурс на заміщення вакантної посади  директора комунальної установи “Центр надання соціальних послуг» Солонянської селищної ради  (далі – Центр).

Основними завданнями  Центру є:

надання особам/сім’ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, відповідно до переліку послуг, затвердженого Мінсоцполітики, з метою мінімізації або подолання таких обставин.

Кваліфікаційні вимоги до претендента: вища освіта; стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах – не менше 5 років.

Для участі в конкурсі претендент особисто подає такі документи:

– заяву про участь у конкурсі за визначеною формою;

– належним чином завірені копії документа, що посвідчує особу, документа про освіту, трудової книжки або інших документів, що засвідчують досвід роботи;

– автобіографію;

– згоду на збір та обробку персональних даних

– мотиваційний лист, складений у довільній формі;

–перспективний план розвитку комунальної установи “Центр надання соціальних послуг»  Солонянської селищної ради».

Крім зазначених документів, претендент може додатково подавати документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Приймання документів від претендентів здійснюється з 10 грудня 2020 року по 24 грудня 2020 року за адресою:  смт Солоне, вул. Гагаріна,7, каб. № 8.

Засідання конкурсної комісії відбудеться 28 грудня 2020 року в приміщенні  Солонянської селищної ради за адресою: смт Солоне, вул. Гагаріна,7. 

Відповідальна особа за надання інформації про конкурс та прийняття документів – начальник відділу організаційно-кадрової роботи, діловодства та контролю Дармостук Л.В., 2-12-68

27.11.2020

Відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови КМУ від 15.02.2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», виконавчий комітет Солонянської селищної ради ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантних посад:

 

 • Начальника відділу державної реєстрації  виконавчого комітету Солонянської селищної ради

Загальні вимоги до кандидатів:   громадянство України,  вища юридична освіта не нижче ступеня. Стаж роботи на державній службі чи в органах місцевого самоврядування не менше 10-ти років. Знання Конституції України, нормативно-правових актів у сфері права, законів України «Про місцеве самоврядування», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання», «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру», основ діловодства; досконале володіння державною мовою; знання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення.

 • Заступник начальника фінансового відділу Солонянської селищної ради

Загальні вимоги до кандидатів: громадянство України, вища освіта (економічна) не нижче ступеня спеціаліста. Стаж роботи за фахом в фінансовій сфері на державній службі чи в органах місцевого самоврядування не менше 10-ти років. Знання Конституції України, Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», Бюджетного кодексу, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України стосовно складання та виконання місцевого бюджету, одержання міжбюджетних трансфертів, практику їх використання. Знання основ діловодства, досконале володіння державною мовою; впевнений користувач ПК, досвід роботи з комп’ютерними спеціалізованими програмами Microsoft Office Excel, АІС «Місцеві бюджети», «Logica».

 

 • Спеціаліста І категорії відділу комунальної власності та земельних відносин виконавчого комітету Солонянської селищної ради

Загальні вимоги до кандидатів:   громадянство України,  вища освіта не нижче ступеня спеціаліста. Стаж роботи на державній службі чи в органах місцевого самоврядування не менше 5-ти років. Знання Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та діючого законодавства України професійного спрямування; основ діловодства; досконале володіння державною мовою; упевнений користувач ПК.

12.11.2020

Наказ відділу освіти виконавчого комітету Солонянської селищної ради від 12.11.2020 №140 "Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади директоракомунальної установи «Інклюзивно – ресурсний центр» Солонянської селищної ради "

Відділ освіти виконавчого комітету Солонянської селищної ради Дніпропетровської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора комунальної установи «Інклюзивно – ресурсний центр» Солонянської селищної ради  (місце знаходження вул. Шевченко, 33, смт.Солоне, Солонянський район, Дніпропетровська область, 52400)

Найменування посади та умови оплати праці

Директор

Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з контрактом, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; наказу МОН від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»;  наказу МОН від 15.04.1993 № 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти»

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду відповідно до Положення про проведення конкурсу на посаду директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр»

На посаду директора призначається  особа, яка має вищу освіту ступеня магістра за спеціальністю «Спеціальна освіта» («Корекційна освіта», «Дефектологія») або «Психологія» («Практична психологія») та стаж роботи не менше п’яти років за фахом.

Вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі

Претенденти на зайняття вакантної посади директора особисто подають такі документи:

- копію паспорта громадянина України;

- письмову  заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;

- копію трудової книжки;

- копію документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

- письмову згоду на збір та обробку персональних даних;

- інші документи (сертифікати, посвідчення, характеристики, рекомендаційні листи, атестаційні листи, дипломи тощо), які можуть підтвердити професійні та/або моральні якості.

Прийом документів здійснюється у відділі освіти виконавчого комітету Солонянської селищної ради з 13.11.2020 по 02.12.2020 включно до 17.00  за адресою:  смт.Солоне, вул.Гагаріна, 7 каб.9

Дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору

08.12.2020 у приміщенні Солонянської  селищної ради

Конкурсний відбір передбачає складання кваліфікаційного іспиту та проведення співбесіди. Тривалість іспиту становить 1 година 20 хвилин

Призначення на посаду

Призначення з 30.12.2020 року на вакантну посаду учасника конкурсу, який став переможцем, та укладення з ним контракту з дотриманням вимог законодавства про працю.

Прізвище та ім’я, номер телефону та адрес електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору

Ратушняк Алла Олександрівна

3-04-12

e-mail: solosvita@gmail.com

                               

11.11.2020 Відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови КМУ від 15.02.2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», Солонянська селищна рада ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантних посад

10.11.2020 Відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови КМУ від 15.02.2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», Солонянська селищна рада ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантних посад

10.12.2018 Відділ освіти виконавчого комітету Солонянської селищної ради Дніпропетровської області оголошує конкурс на заміщення вакантних посад педагогічних працівників (практичного психолога, вчителя – реабілітолога) комунальної установи «Інклюзивно – ресурсний центр» Солонянської селищної ради

Наказ відділу освіти виконавчого комітету Солонянської селищної ради від 07.12.2018 №178 "Про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад працівників комунальної установи "Інклюзивно-ресурсний центр" Солонянської селищної ради"

 

24.01.2018 Виконавчий комітет Солонянської селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

04.12.2017 Виконавчий комітет Солонянської селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посад педагогічних працівників комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Солонянської селищної ради, а саме: вчителя-логопеда (3 вакансії), вчителя-дефектолога (1 вакансія) та практичний психолог (1 вакансія).

Розпорядження селищного голови від 13.12.2017 №Р-370 "Про створення конкурсної комісії на заміщення вакантних посад працівників комунальної установи "Інклюзивно-ресурсний центр" Солонянської селищної ради"

07.11.2017 Виконавчий комітет Солонянської селищної ради оголошує конкурс

 

01.11.2017 Виконавчий комітет Солонянської селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади  директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Солонянської селищної ради.

Розпорядження селищного голови від 06.11.2017 №Р-329 "Про створення конкурсної комісії на заміщення посади директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Солонянської  селищної ради"

Відповідно до рішення конкурсної комісії переможцем визначено Демченко Олену Анатоліївну

02.09.2017 Виконавчий комітет Солонянської селищної ради оголошує конкурс щодо визначення претендента на посаду директора комунального закладу освіти «Широчанська середня  загальноосвітня  школа І-ІІ ступенів» Солонянської селищної ради Дніпропетровської області

Розпорядження селищного голови від 29.08.2017 №К-347 «Про  оголошення конкурсу на заміщення вакантної  посади  керівника комунального  закладу  освіти»

Розпорядження селищного голови від 08.09.2017 №Р-269/2 "Про створення конкурсної комісії на заміщення посади директора КЗО "Широчанська середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів" Солонянської селищної ради Дніпропетровської області"

Претенденти на заміщення вакантної посади:

Відповідно до рішення конкурсної комісії переможцем визначено  Степаненко Ольгу Іванівну

22.07.2017 Виконавчий комітет Солонянської селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посад директора комунального закладу освіти «Солонянська середня загальноосвітня школа№2 І-ІІІ ступенів» Солонянської селищної ради Дніпропетровської області та директора комунального закладу освіти «Аполлонівська середня  загальноосвітня  школа І-ІІ ступенів» Солонянської селищної ради Дніпропетровської області

Відповідно до рішення конкурсної комісії переможцем визначено  Балаур Наталію Михайлівну

Відповідно до рішення конкурсної комісії переможцем визначено  Лугову Світлану Олександрівну

10.06.2017 Виконавчий комітет Солонянської селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантної  посади  спеціаліст відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства​

Розпорядження селищного голови від 12.06.2017 № Р-199 "Про створення конкурсної комісії на заміщення вакантної посади завідувача КЗК "Малозахаринський сільський клуб" Солонянської селищної ради Дніпропетровської області"

27.05.2017 Виконавчий комітет Солонянської селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантної  посади  завідувача Малозахаринського сільського клубу 

Відповідно до рішення конкурсної комісії переможцем визначено  Курінного Олександра Олександровича

27.05.2017 Виконавчий комітет Солонянської селищної ради повторно оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального закладу фізичної культури і спорту Центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Солонянської селищної ради

Відповідно до рішення конкурсної комісії переможцем визначено  Сухенка Сергія Миколайовича

Розпорядження селищного голови від 26.05.2017 № Р-179 "Про продовження роботи конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора комунального закладу фізичної культури і спорту Центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"

Розпорядження селищного голови від 15.05.2017 № Р-170 "Про створення конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора комунального закладу фізичної культури і спорту Центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"

29.04.2017

Виконавчий комітет Солонянської селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального закладу фізичної культури і спорту Центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Солонянської селищної ради

Розпорядження селищного голови від 01.02.2017 №К-23 "Про створення конкурсної комісії на заміщення посад керівників комунальних закладів культури Солонянської селищної ради"

Відповідно до рішення конкурсної комісії переможцем визначено  Сухенка Сергія Миколайовича

06.01.2017

Виконавчий комітет Солонянської селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: завідувача Широчанського сільського клубу (0,5 ставки), завідувача Аполлонівської сільської бібліотеки (0,5 ставки), завідувача Надіївської сільської бібліотеки (0,5 ставки).

Претенденти на заміщення вакантних посад:

Широчанський сільський клуб - Відповідно до рішення конкурсної комісії переможцем визначено Бойко Ірину Василівну   

Надіївська сільська бібілотека - Відповідно до рішення конкурсної комісії переможцем визначено Пантус Світлану Миколаївну

Аполлонівська сільська бібліотека - Відповідно до рішення конкурсної комісії переможцем визначено Пантус Світлану Миколаївну

09.07.2016

Виконавчий комітет Солонянської селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: директора Василівського будинку культури, завідувача Жданівського сільського клубу, завідувача Кам’янського сільського будинку культури, завідувача Малозахаринського сільського клубу, директора Тритузнянського будинку культури, завідувача Широчанського сільського клубу, завідувача Аполлонівської сільської бібліотеки, завідувача Жданівської сільської бібліотеки, завідувача Малозахаринської сільської бібліотеки, завідувача Василівської сільської бібліотеки, завідувача Кам'янської сільської бібліотеки, завідувача Тритузнянської сільської бібліотеки, завідувача Широчанської сільської бібліотеки .

ЗРАЗОК заяви кандидата про участь у конкурсі

Рекомендаційний лист

ЗГОДА на збір та обробку персональних даних

Василівський будинок культури - Відповідно до рішення конкурсної комісії переможцем визначено Явдошляр Л.П.

Жданівський сільський клуб - Відповідно до рішення конкурсної комісії переможцем визначено Андрусішина С.А.

Кам'янський сільський будинок культури - Відповідно до рішення конкурсної комісії переможцем визначено Поліщук В.І.

Тритузнянський будинок культури - Відповідно до рішення конкурсної комісії переможцем визначено Кравченко Т.І.

Малозахаринська сільська бібліотека - Відповідно до рішення конкурсної комісії переможцем визначено Лебеденко Н.Г.

Василівська сільська бібліотека -Відповідно до рішення конкурсної комісії переможцем визначено Акастьолову В.Д.

Тритузнянська сільська бібліотека - Відповідно до рішення конкурсної комісії переможцем визначено Логвиненко Н.С.

Широчанська сільська бібліотека -Відповідно до рішення конкурсної комісії переможцем визначено Миколаєнко Ю.О.

Малозахаринський сільський клуб - Відповідно до рішення конкурсної комісії переможцем визначено Козуб Ю.Г.

09.07.2016

Виконавчий комітет Солонянської селищної ради оголошує конкурс щодо визначення претендента на посади:

- директора комунального закладу освіти навчально-виховного комплексу «Тритузнянська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Солонянської селищної ради Дніпропетровської області. Місце знаходження комунальної установи: 52446, Дніпропетровська область, Солонянський район, с. Тритузне, вул. Центральна, буд. 38;

Відповідно до рішення конкурсної комісії переможцем визначено Панчека Віталія Олексійовича

- директора комунального закладу освіти «Солонянська середня загальноосвітня школа№1 І-ІІІ ступенів» Солонянської селищної ради Дніпропетровської області (опорний навчальний заклад). Місце знаходження комунальної установи: 52400, Дніпропетровська область, Солонянський район, смт. Солоне, вул. Шевченка, буд. 33

Відповідно до рішення конкурсної комісії переможцем визначено Бондаря Володимира Анатолійовича

Претенденти на заміщення вакантних посад:

Василівський будинок культури - Відповідно до рішення конкурсної комісії переможцем визначено Явдошляр Л.П.

Жданівський сільський клуб - Відповідно до рішення конкурсної комісії переможцем визначено Андрусішина С.А.

Кам'янський сільський будинок культури - Відповідно до рішення конкурсної комісії переможцем визначено Поліщук В.І.

Тритузнянський будинок культури - Відповідно до рішення конкурсної комісії переможцем визначено Кравченко Т.І.

Малозахаринська сільська бібліотека - Відповідно до рішення конкурсної комісії переможцем визначено Лебеденко Н.Г.

Василівська сільська бібліотека -Відповідно до рішення конкурсної комісії переможцем визначено Акастьолову В.Д.

Тритузнянська сільська бібліотека - Відповідно до рішення конкурсної комісії переможцем визначено Логвиненко Н.С.

Широчанська сільська бібліотека -Відповідно до рішення конкурсної комісії переможцем визначено Миколаєнко Ю.О.

Малозахаринський сільський клуб - Відповідно до рішення конкурсної комісії переможцем визначено Козуб Ю.Г.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь