Місце загибелі київського князя Святослава Ігоровича в с. Микільське-на-Дніпрі (Микільський старостинський округ)

Місце загибелі київського князя Святослава Ігоровича в с. Микільське-на-Дніпрі (Микільський старостинський округ) – пам’ятка історії (945-972 роки) (Постанова Кабінету міністрів України № 1761 від 27.12.2001 р. «Про занесення пам’яток історії, монументального мистецтва та археології національного значення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України»).

Курган в с.Безбородькове (Письмечівський старостинський округ)

Курган в с.Безбородькове (Письмечівський старостинський округ)– пам’ятка археології [Постанова Кабінету міністрів України № 1761 від 27.12.2001 р. «Про занесення пам’яток історії, монументального мистецтва та археології національного значення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України». Курган зведений в епоху раннього залізного віку скіфськими скотарськими племенами придніпровських степів. Пам’ятник виявлений археологом Дніпропетровського історичного музею Голубчик Л.М. в 1982 р. Розкопки не проводились. Датований умовно.