Координаційна рада з питань громадського бюджету (далі – Координаційна рада) – постійно діючий консультативний орган, який координує процес проведення циклу громадського бюджету, забезпечує дотримання цього Положення, здійснює нагляд за відбором проектів для фінансування, їх реалізацією та попередній розгляд звіту про виконання проектів, відібраних для фінансування в межах громадського бюджету, має інші повноваження. передбачені Положенням про Громадський бюджет в Солонянській селищній територіальній громаді, затвердженого рішенням Солонянської селищної ради № 306 від 04.06.2021 року. 

Для координації основних етапів реалізації Громадського бюджету в Солонянській селищній територіальній громаді розпорядженням селищного голови затверджується персональний склад Координаційної ради строком на 2 роки. Зміни до персонального складу Координаційної ради вносяться розпорядженням селищного голови за поданням Координаційної ради.

Склад Координаційної ради формується з 12 осіб, по 4 особи від депутатського корпусу, представників громадськості, представників виконкому. За потреби до засідань Координаційної ради можуть бути залучені експерти з правом дорадчого голосу.

Склад Координаційної ради формується на основі заяв з викладеною мотивацією від потенційних членів, які мають бажання долучитися до координації громадського бюджету.

Членство у Координаційній раді може бути припинено:

 • на підставі вмотивованого рішення Координаційної ради;
 • за власним бажанням члена Координаційної ради;
 • у випадку складення депутатського мандату чи завершення депутатських повноважень члена Координаційної ради;
 • у випадку пропуску більше 3 засідань Координаційної ради без поважних причин;
 • після завершення дворічного строку перебування у складі Координаційної ради.

Члени Координаційної ради зобов’язуються утримуватися від використання засідань для відстоювання особистих, приватних чи партійних інтересів та не використовувати свою діяльність у Координаційній раді у політичних та інших цілях, не пов'язаних з громадським бюджетом громади.

Формою роботи Координаційної ради є її засідання, що відбуваються за потребою. Засідання проводяться гласно і відкрито з онлайн-трансляцією. Протоколи засідань не пізніше 2 днів після засідання оприлюднюються на офіційному сайті Солонянської селищної територіальної громади та в е-сервісі «Громадський бюджет».

Під час першого засідання Координаційна рада обирає зі свого складу Голову та секретаря. Засідання Координаційної ради вважається правомочним у разі, якщо на засіданні присутні не менше половини її членів.

Рішення Координаційної ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні і оформлюються протоколом, який підписується головою та секретарем Координаційної ради.

Завданнями Координаційної ради є:

 • супровід громадського бюджету на всіх його етапах;
 • вирішення спірних ситуацій, що виникають під час громадського бюджету;
 • організація проведення експертизи поданих проектів головними розпорядниками коштів;
 • розгляд та затвердження реєстрів позитивно та негативно оцінених проектів головними розпорядниками коштів;
 • затвердження переліку проектів, що допускаються до голосування;
 • затвердження результатів голосування та проектів-переможців;
 • здійснення інших завдань, пов’язаних з громадським бюджетом.

Для виконання завдань, встановлених цим Положенням, Координаційна рада має право:

 • отримувати інформацію від головних розпорядників коштів, запрошувати їх представників на засідання в межах питань реалізації громадського бюджету;
 • заслуховувати авторів проектів та отримувати від них додаткову інформацію;
 • рекомендувати авторам об’єднувати схожі проекти шляхом створення нового проекту;
 • здійснювати контроль за проведенням підрахунку голосів, відданих за проекти;
 • здійснювати інші повноваження для успішної реалізації громадського бюджету.

Фото без опису


Засідання Координаційної ради від 7 липня 2023 року


Засідання Координаційної ради від 18 липня 2023 року