Виконавча дирекція Дніпропетровського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі – Фонд, ФСС з ТВП, обласне відділення Фонду) та Солонянська міжрайонна виконавча дирекція Дніпропетровського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі Солонянська МрВД,  міжрайонна дирекція) інформують про надходження та використання коштів Фонду за 2016 рік за напрямками фінансування і вимогами, передбаченими Законом України від  23.09.1999 №1105-ХІV «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування»  (в редакції Закону України від 28.12.2014  №77-VIII ).

              Головним  завданням обласного відділення Фонду було і залишається своєчасне та в повному обсязі фінансування підприємств, установ, організацій (страхувальників) на виплати допомог застрахованим у ФСС з ТВП особам (найманим працівникам), яке необхідно проводити протягом 10-ти робочих днів від дати надання страхувальниками заяви – розрахунку до органу Фонду. Відповідний порядок фінансування, що  затверджений постановою правління Фонду від 22.12.2010 № 26,  виконується робочими органами обласного відділення Фонду,  фінансування на виплати допомог проведено в повному обсязі і в терміни, передбачені законодавством. На поточну дату ці платежі проходять протягом 5-ти робочих днів при встановленому законодавством 10-денному терміні, станом на поточну дату заборгованість по виплатах матеріального забезпечення застрахованим особам відсутня. Тобто, затримки у виплаті допомог застрахованим у Фонді особам можуть статися тільки з вини комісій із соціального страхування та (або) фінансових служб підприємств, установ, організацій.

За 2016 рік доходи бюджету відділення Фонду склали  5751,8 тис.грн (230,5% до плану), а витратна частина – 984632,3 тис.грн, що по відношенню до запланованого рівня складає 90,7%. До бюджету обласного відділення  Фонду  від розподілу єдиного  внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (для забезпечення виконання витратної частини бюджету) в звітному періоді  надійшло 900203,5 тис. гривень.

            За 2016 рок надходження (доходи) Солонянської МрВД ДОВ ФСС з ТВП склали 63,0 тис.грн.(393,8 % до плану), а витратна частина – 6255,5 тис.грн, що по відношенню до запланованого рівня складає 94,8 %.

            В цілому доходна та витратна частини за окремими напрямками,  передбаченими законодавством, по Дніпропетровському обласному відділенню Фонду та по Солонянській МрВД  2016 рік склала:

(тис. грн)

 

Показники виконання бюджету

Виконавча дирекція Дніпропетровського обласного відділення Фонду

Солонянська міжрайонна  виконавча дирекція ДОВ ФСС з ТВП

План

Факт

% виконання

План

Факт

% виконання

1

2

3

4

5

6

7

ДОХОДИ (тис. грн.) усього,

в тому числі:

2495,0

5751,8

230,5

16

63,0

393,8

ВИТРАТИ  (тис .грн.) усього,

в тому числі:

986730,0

894632,3

90,7

6673

6255,5

94,8

  • на виплату допомог, усього

919942,0

840579,6

91,4

6066

5750,1

95,5

з них:

 

 

 

 

 

 

- по тимчасовій непрацездатності

658756,0

607318,6

92,2

4365,0

4138,2

94,8

- по вагітності та пологах

256961,0

230266,8

89,6

1644,0

1570,1

95,5

- на поховання

4225,0

2994,0

70,9

57,0

41,8

73,3

  • оздоровчі заходи (путівки в реабілітаційні відділення санаторно-курортних закладів)

31819,0

20073,7

63,1

 

 

 

  • організаційно-управлінські заходи

33956,0

33232,5

97,9

603

502,4

83,3

  • витрати по виконанню обов'язків страховика

357,0

223,5

62,6

4,0

3,0

74,0

  • інші витрати

656,0

522,0

79,7

0

0

0

               

 

             Найбільшу питому вагу у загальних витратах складають виплати на допомоги – 840,6 млн. грн (або 94,0%), а серед них – виплати по тимчасовій непрацездатності  (607,3 млн. грн), що складає 67,9% до загальних витрат (894,6 млн. грн)  та  72,2%  до виплат на допомоги. Аналогічно і по Солонянській МрВД на виплати всіх допомог витрачено 5750,1 тис.грн. (91,9%) серед них виплати по тимчасовій непрацездатності ( 4138,2 тис.грн), що на 72 % складають всіх допомог. На виплату допомог по вагітності та пологах за 2016 рік направлено 1570,1 тис.грн.

На виплати допомоги по вагітності та пологах за 2016 рік використано 230,3 млн. грн (що на 19,9 млн. грн більше фактичного показника аналогічного періоду минулого року). При цьому має місце зменшення кількості оплачених днів по вагітності та пологах на 7,5 % при зростанні у звітному періоді середньоденного розміру допомоги на 18,3 %.

            На поховання застрахованих осіб виплачено допомог в сумі 2994,2 тис. грн., що на 105,6 тис. грн менше, ніж за 2015 рік. Сталось це у зв’язку із зменшенням (на 48) кількості таких випадків (з 1409 до 1361) при незмінному розмірі допомоги (2200 грн.), в т.ч. по Солонянській  Мр ВД ДОВ ФСС з ТВП- 41,8 тис.грн.), що на рівні2015 рік

Відповідно до «Порядку надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної організації», затвердженого постановою правління ФСС з ТВП від 24.12.2014 №37, за 2016 рік в районні, міжрайонні, міські виконавчі дирекції обласного відділення Фонду за отриманням різних видів допомог звернулося 24 особи, що переміщені з Донецької та Луганської, яким виплачено допомоги в загальній сумі 193,1 тис. гривень. За період дії цього порядку (з березня 2015 року) таким особам (203 чол.) виплачено допомоги на загальну суму 2199,5 тис.грн., у тому числі: по тимчасовій непрацездатності – 410,2 тис. грн, по вагітності та пологах – 1787,1 тис. грн, на поховання – 2,2 тис. гривень.

На особливому контролі виконавчої дирекції ДОВ ФСС з ТВП, є питання своєчасного фінансування робочих органів відділення Фонду для здійснення виплати матеріального забезпечення фізичним особам - підприємцям, у тому числі, які обрали спрощену систему оподаткування, та особам, які  проводять незалежну професійну діяльність. За 2016 рік (після внесення змін в законодавство щодо сплати єдиного соціального внеску) таким категоріям осіб через районні, міжрайонні, міські виконавчі дирекції відділення Фонду проведено фінансування на загальну суму 1 896,1 тис. грн, у тому числі:

- 57 особам допомоги по тимчасовій непрацездатності в сумі 142,1 тис. грн;

- 322 особі допомоги по вагітності та пологах в сумі 1 721,0 тис. грн;

- 15  особам на поховання в сумі  33,0 тис. грн.

            В звітному періоді 1911 путівок на відновлювальне  лікування до реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів видавалися в установленому порядку: через лікувально-профілактичні заклади області, по путівках, придбаних за кошти Фонду, безкоштовно та з оформленням листка непрацездатності на весь період лікування в санаторії з послідуючою виплатою допомоги по тимчасовій непрацездатності.  Не виконання плану (63,1%) по статті «Оздоровчі заходи» за 2016 рік сталося у зв’язку із відсутністю в ІІ кварталі поточного року путівок в реабілітаційні відділення санаторно-курортних закладів через не проведення відповідних тендерних процедур. Всього на 2016 рік виконавчою дирекцією відділення Фонду отримано від 10 санаторно-курортних закладів України 1911 путівок загальною вартістю 20,1 млн. грн, які направлені в 52 лікувально-профілактичні заклади області для їх видачі застрахованим особам. По Солонянській дирекції така кількість виданих путівок становить 178 шт. на 1849632 тис.грн.

           На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 №65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету»  та від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання державних коштів» продовжено реалізацію комплексу заходів  по економії коштів на утримання виконавчих дирекцій обласного відділення  Фонду, в зв’язку з чим показник по статті бюджету «Організаційно-управлінські заходи» за звітний період виконано на 97,9%, економія склала 723,5 тис. гривень. в тому числі по Солонянській МрВД економія склала 100,6 тис.грн

Протягом звітного періоду своєчасно надано 319 вичерпних письмових відповідей на звернення громадян щодо порядку виплати допомог за кошти Фонду, у тому числі 198 - на звернення, що надійшли до Державної установи «Урядовий контактний центр», та 90 - на звернення, що надійшли на «Гарячу лінію Дніпропетровської обласної державної адміністрації». Найбільш характерні порушення законодавства страхувальниками, що призвели до цих звернень:

  • затримка у виплаті допомог по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах у зв’язку з порушенням страхувальниками термінів призначення матеріального забезпечення та не оперативність при наданні ними заяв-розрахунків на фінансування допомог за кошти Фонду;
  • відсутність бланків листів непрацездатності в лікувально-профілактичних закладах області в І півріччі 2016 року.

        На виконання наказу Виконавчої дирекції ФСС з ТВП (м. Київ) від 07.09.2016 №264-ос «Про припинення Дніпропетровського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, створення комісії з реорганізації Дніпропетровського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та затвердження персонального складу цієї комісії» органом державної реєстрації 12 вересня 2016 року проведено  реєстрацію припинення Дніпропетровського обласного відділення ФСС з ТВП (код ЄДРПОУ 21929415). Створено комісію з реорганізації Дніпропетровського обласного відділення ФСС з ТВП. Для заявлення кредиторами своїх вимог до Дніпропетровського обласного відділення ФСС з ТВП встановлено строк – протягом 6-ти місяців з дня оприлюднення повідомлення про припинення  юридичної особи, тобто до 12-го березня 2017 року. Комісія з реорганізації Дніпропетровського обласного відділення ФСС з ТВП здійснює свою роботу згідно чинного законодавства та затверджених заходів.

В період реорганізації Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та утворення Фонду соціального страхування України, виконавча дирекція Дніпропетровського обласного відділення ФСС з ТВП та його 22 районні, міжрайонні, міські виконавчі дирекції успішно здійснюють свою діяльність по виконанню функцій і завдань, визначених законодавством.

 

 

 

 

Директор Солонянської міжрайонної

виконавчої дирекції Дніпропетровського

обласного відділення

Фонду соціального страхування з

тимчасової втрати працездатності                                                                                    І.А.Лобода