A A A K K K
для людей із порушенням зору
Солонянська громада
Дніпропетровська область, Дніпровський район

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Комунального закладу "Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку санаторного типу "Орльонок" Солонянської селищної ради"

Дата: 31.03.2021 08:00
Кількість переглядів: 276

Відповідно до Розпорядження селищного голови № К-158 від 31.03.2021 р., виконавчий комітет Солонянської селищної ради Дніпропетровської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Комунального закладу «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку санаторного типу "Орльонок" Солонянської селищної ради» 

УМОВИ

конкурсного відбору претендента

на посаду директора  Комунального закладу  «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку санаторного типу «Орльонок»  Солонянської селищної ради»

 

1. Загальні умови

 1. Посадові обов’язки
 1. Здійснює безпосереднє керівництво та контроль за
  діяльністю Комунального закладу «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку санаторного типу «Орльонок» Солонянської селищної ради (далі – заклад). 
 2. Організовує діяльність закладу щодо розробки, затвердження в установленому порядку та виконання календарного плану роботи, режиму дня, правил внутрішнього розпорядку для дітей та працівників
 3. Забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вживає необхідних заходів з техніки безпеки, профілактики травматизму, запобігання нещасним випадкам з дітьми, дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил, а також надання першої невідкладної допомоги
 4. Здійснює контроль за оздоровчо-виховним процесом та процесом відпочинку, забезпечує створення належних умов для оздоровлення та відпочинку дітей.
 5. Розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу, укладає договори, відкриває рахунки в банках або органах Державного казначейства.
 6. Представляє інтереси закладу на підприємствах, в установах та організаціях.
 7. Звітує про результати діяльності закладу.
 8. Видає в межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання.
 9. Забезпечує раціональний підбір і розстановку кадрів, затверджує за погодженням посадові інструкції працівників закладу та штатний розпис, вживає заходів заохочення та дисциплінарного впливу до працівників закладу.
 10. Очолює педагогічну раду закладу, забезпечує її ефективне функціонування.

2. Відповідальність

Несе відповідальність за:

 • виконання покладених на заклад завдань та за результатами фінансово-господарської діяльності закладу.
 • якість послуг, які надає заклад, та за збереження життя і здоров’я дітей, які перебувають у
  ньому, відповідно до закону. 
 • неподання у строк, або подання не в повному обсязі відомостей про майнові об’єкти оздоровлення та відпочинку дітей, якими користується такий заклад, до Мінсоцполітики для внесення до Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей відповідно до закону.

3. Умови оплати праці

Посадовий оклад відповідно до штатного розпису –

6 700,00 грн.

Можливі доплати та надбавки згідно з чинним законодавством у межах наявних коштів на оплату праці (за рішенням органу управління).

4. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсному відборі, строк та місце їх подання

 1. Заява про участь у конкурсному відборі кандидатури на посаду директора  Комунального закладу «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку санаторного типу «Орльонок» Солонянської селищної ради (за формою, що додається).
 2. Мотиваційний лист.
 3. Програма та стратегія розвитку закладу на 1 рік та на 3 роки.
 4. Копія паспорта.
 5. Копія довідки податкового органу про присвоєння ідентифікаційного номера.
 6. Копії документів про освіту.
 7. Копія трудової книжки.
 8. Копія військового квитка, приписного свідоцтва або довідки, яка видається замість військового квитка.
 9. Автобіографія.
 10. Дві фотокартки розміром 4*6
 11. Письмова згода на обробку персональних даних.

Документи подаються  щоденно з 8.00 до 17.00 години окрім суботи, неділі та святкових днів, обідня перерва з 12.00 до 13.00.год. до 14 квітня 2021 року за адресою: смт Солоне, вул. Гагаріна, 7, каб. 8.

5. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсного відбору

Грекова Ірина Вікторівна

тел. (05669) 2-13-32

e-mail:  solrada@i.ua

2. Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта

Ступінь вищої освіти не нижче спеціаліста (магістра) за одним з профілів: освіта, охорона здоров’я, спорт, культура.

2. Досвід роботи

Стаж роботи з дітьми не менше ніж п’ять років.

3. Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

4. Володіння комп’ютерною технікою

 • Володіння пакетом MSOffice (Excel, Power Point, Word, тощо).
 • Робота з електронною поштою.
 • Робота з різними браузерами (Opera, Chrome, Internet Explorer тощо).
 • Застосування програм дистанційної комунікації та конференц-зв’язку.
 • Користування оргтехнікою (факс, МФУ тощо).

3. Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

 1. Прийняття ефективних рішень
 • вміння вирішувати комплексні завдання;
 • вміння працювати при багатозадачності;
 • встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів.

2. Управління організацією роботи та персоналом

 • організація і контроль роботи;
 • вміння розв’язання конфліктів;
 • мотивування.

3. Впровадження змін

 • здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;
 • оцінка ефективності здійснених змін.

4. Особистісні компетенції

 • вміння працювати в стресових ситуаціях;
 • ініціативність;
 • комунікабельність.

4. Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

Знання профільного законодавства

Конституція України;

Закон України від 04.09.2008 року N 375-VI «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (із змінами і доповненнями);

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 р. № 422 «Про затвердження Типового положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 р. № 424 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися дитячими закладами оздоровлення та відпочинку, що утримуються за рахунок бюджетних коштів»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 р. № 580 «Деякі питання ведення Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 р. № 426 «Про затвердження Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій»;

Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 16.04.2009 р. №1254 «Про затвердження Типових штатних нормативів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.04.2009 р. № 396/16412;

Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 13.08.2009 р. № 2881 «Про затвердження Державного соціального стандарту оздоровлення та відпочинку дітей», зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 10.09.2009 р. № 854/16870;

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996 р. № 172 «Про затвердження Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів» зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.07.1996 р. № 378/1403;
Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 19.01.20010 р. № 40 «Про затвердження Примірного переліку документації в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»;

Державні санітарні правила і норми «Улаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів» ДСанПіН 5.5.5.23-19,затверджено Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 26.04.1999 № 23.

5. Обмеження щодо участі в конкурсному відборі

 

До участі в конкурсному відборі не допускаються особи, які:

 • не відповідають щонайменше одній з кваліфікаційних вимог, зазначених у розділі 2 цих Умов;
 • на надали вчасно в повному обсязі документи, необхідні для участі в конкурсному відборі, згідно з переліком, зазначеним у пункті 1.4. цих Умов;
 • за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними;
 • мають судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованих осіб), або на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
 • притягалися на підставі обвинувального вироку, який набрав законної сили, до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією;
 • відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, позбавлена права займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або обіймати певні посади;
 • у разі призначення будуть безпосередньо підпорядковані особі, яка є близькою особою відповідно до Закону України "Про запобігання корупції";
 • за станом здоров’я не можуть виконувати функції.

6. Відомості про юридичну особу:

 1. Комунальний заклад «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку санаторного типу «Орльонок» Солонянської селищної ради Дніпропетровської області

 1. Місцезнаходження та юридична адреса: 75 544, Херсонська  область, Генічеський район, село Генічеська Гірка, вул. Набережна, буд 53..
 2. Засновник Солонянська селищна рада.
 3. Сезонно діючий, спеціально організований заклад, призначений для оздоровлення, відпочинку, фізичного розвитку дітей, що має визначене місце розташування, матеріально-технічну  базу, кадрове забезпечення та технології для надання послуг з оздоровлення, відпочинку та заняття спортом дітей відповідно до державних соціальних стандартів, надання послуг з оздоровлення та відпочинку.

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Оцініть, будь ласка, роботу сайту Солонянської селищної територіальної громади

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь