Відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови КМУ від 15.02.2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», Солонянська селищна рада ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантних посад

Відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови КМУ від 15.02.2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», Солонянська селищна рада ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантних посад:

•    Начальника юридичного відділу Солонянської селищної ради

Загальні вимоги до кандидатів: громадянство України, вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування або за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше 5-ти років. Знання Конституції України, нормативно-правових актів у сфері права, законів України «Про місцеве самоврядування» «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», основ діловодства; досконале володіння державною мовою; знання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення, порядку проведення правової експертизи нормативно-правових документів, порядку систематизації, обліку і ведення правової документації.

•    Начальника фінансового відділу Солонянської селищної ради

Загальні вимоги до кандидатів: громадянство України, вища освіта відповідного професійного спрямування (економічна) не нижче ступеня спеціаліста. Стаж роботи за фахом в фінансовій сфері на державній службі чи в органах місцевого самоврядування не менше 15-ти років. Знання Конституції України, законодавства стосовно служби в органах місцевого самоврядування, Бюджетного кодексу, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України стосовно складання та виконання місцевого бюджету, одержання міжбюджетних трансфертів, практику їх використання. Знання основ діловодства, досконале володіння державною мовою; впевнений користувач ПК, досвід роботи з комп’ютерними спеціалізованими програмами Microsoft Office Excel, ЛІС «Місцеві бюджети», «Logica».

•    Г оловного спеціаліста фінансового відділу Солонянської селищної ради

Загальні вимоги до кандидатів: громадянство України, вища освіта відповідного професійного спрямування (економічна) не нижче ступеня спеціаліста. Стаж роботи за фахом в фінансовій сфері на державній службі чи в органах місцевого самоврядування не менше 5-ти років. Знання Конституції України, законодавства стосовно служби в органах місцевого самоврядування, Бюджетного кодексу, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України стосовно ведення бухгалтерського обліку. Знання основ діловодства, досконале володіння державною мовою; впевнений користувач ПК, досвід роботи з комп’ютерними спеціалізованими програмами Microsoft Office Excel, ЛІС «Місцеві бюджети», «Logica».

•    Начальника відділу культури, туризму, молоді та спорту Солонянської селищної ради

Загальні вимоги до кандидатів: громадянство України, вища освіта відповідного професійного спрямування не нижче ступеня магістра, спеціаліста; стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років. Знання Конституції України, нормативно-правових актів у сфері культури, туризму, молодіжної політики та спорту, законів України «Про місцеве самоврядування» «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та діючого законодавства України професійного спрямування; основ діловодства; досконале володіння державною мовою; упевнений користувач ПК.

•    Начальника відділу соціального захисту Солонянської селищної ради

Основні вимоги: громадянство України, вища освіта відповідного професійного спрямування не нижче ступеня магістра, спеціаліста; стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, або досвід роботи на посадах в підприємствах, установах та 

організаціях незалежно від форми власності не менше п'яти років. Знання Конституції України, нормативно-правових актів у сфері права, законів України «Про місцеве самоврядування» «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та діючого законодавства України професійного спрямування; основ діловодства; досконале володіння державною мовою; упевнений користувач ПК.

•    Г оловного спеціаліста відділу соціального захисту Солонянської селищної ради Загальні вимоги до кандидатів: громадянство України, вища освіта за спеціальностями «Фінанси», «Економіка» не нижче ступеня спеціаліста. Стаж роботи за фахом в фінансовій сфері на державній службі чи в органах місцевого самоврядування не менше 5-ти років. Знання Конституції України, законодавства стосовно служби в органах місцевого самоврядування, Бюджетного кодексу, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України стосовно складання та виконання місцевого бюджету, ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Знання основ діловодства, досконале володіння державною мовою; впевнений користувач ПК, досвід роботи з комп’ютерними спеціалізованими програмами Microsoft Office Excel, АІС «Місцеві бюджети», «Logica».

•    Начальника відділу    інформаційно-аналітичної роботи та комунікацій Солонянської селищної ради

Основні вимоги: громадянство України освіта вища не нижче ступеня магістра, спеціаліста за спеціальностями у галузях знань «Гуманітарні науки», «Документознавство та інформаційна діяльність», «Журналістика» є перевагою; стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років. Знання Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування» «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», державної політики у сфері інформаційного забезпечення; загальних принципів функціонування інформаційних технологій для обробки, систематизації, обміну та аналізу інформації та діючого законодавства України професійного спрямування; основ діловодства; досконале володіння державною мовою; володіння на рівні впевненого користувача програмними продуктами Microsoft Office.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають документи: заяву про участь у конкурсі; заповнену особову картку з відповідними додатками; дві фотокартки 4 х 6 см; копії документів про освіту, копію документа, який посвідчує особу; письмова згода на збір та обробку персональних даних, декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції». Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу.

Додаткову інформацію щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці можна дізнатися за тел. 2-12-68.