Інформація

Виконавчого комітету Солонянської селищної ради щодо проведення конкурсу з відбору виконавців на проведення земельних торгів

 

Мета проведення робіт: відбір виконавця послуг з виконання земельних торгів з продажу прав оренди земельної ділянки.

 

Дані про земельну ділянку: земельна ділянка комунальної форми власності, яка знаходиться за адресою смт. Солоне, вул. Миру, буд. №4 Солонянського району Дніпропетровської області, площа якої становить 0,3507 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

Кадастровий номер: 1225055100:03:001:0134

 

Умови конкурсу: Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів” із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців земельних торгів ;

копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента - фізичної особи - підприємця);

згода на обробку персональних даних (для претендента - фізичної особи - підприємця);

копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);

копії ліцензій;

копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних (за наявності);

інформація про продаж права оренди на земельні ділянки: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною;

 

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Приймання заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова комісії із зазначенням підстав відмови.

 

Строк подання конкурсної документації: документи приймаються до 04.10.2016 року (включно).

 

Поштова адреса, за якою подаються документи: смт. Солоне, вул. Гагаріна, буд. 7 Солонянського району Дніпропетровської області.

Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 13.10.2016 року о 10.00 годині, за адресою смт. Солоне, вул. Гагаріна, буд. 7 Солонянського району Дніпропетровської області.

 

Відомості про місцезнаходження комісії: смт. Солоне, вул. Гагаріна, буд. 7 Солонянського району Дніпропетровської області.