Відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови КМУ від 15.02.2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», виконавчий комітет Солонянської селищної ради ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантної посади:

Спеціаліст ІІ категорії відділу земельних відносин виконавчого комітету Солонянської селищної ради - 1 (одна)  штатна одиниця (до дня фактичного виходу основного працівника з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку).

 

Кваліфікаційні вимоги:
  • громадянство України;
  • вища освіта не нижче ступеня  бакалавра;
  • вільне володіння державною мовою;
  • без вимог до стажу роботи;
  • знання чинного земельного законодавства України та застосування земельного законодавства в діяльності органів місцевого самоврядування, знання трудового законодавства та кадрового діловодства;
  • вік кандидата на посаду не повинен перевищувати граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування.

Повинен знати:  Конституцію України; закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», Земельний кодекс України та  інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти; інструкцію з діловодства; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп'ютері.


До участі у конкурсі не допускаються особи, які:
  • визнані в установленому порядку недієздатними;
  • мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;
  • позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку    на визначений термін;
  • в інших випадках, установлених законами.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії виконавчого комітету Солонянської селищної ради такі документи:

1) письмову заяву про участь у конкурсі,  в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування;

2) заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками (автобіографія, трудова діяльність);

3) дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

4) письмову згоду на збір та обробку персональних даних;

5) копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня з додатками;

6) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, встановленою відповідно до законодавства;

7) копію документа, який посвідчує особу;

8) копію військового квитка (для військовозобов'язаних).

9) документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови, як навчального  предмету   (дисципліни) або держаний сертифікат про рівень володіння державною мовою.


Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).
Документи на конкурс приймаються протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про конкурс (до 17.00 год. 24 лютого 2022 року) за адресою:  вул. Гагаріна, 7 (каб.8) смт Солоне, Дніпропетровської області.
Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці та з інших питань надається секретарем комісії за телефоном  (056 69) 2-12-68.
Виконавчий комітет Солонянської селищної ради