Відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови КМУ від 15.02.2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», виконавчий комітет Солонянської селищної ради ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантних посад:

Начальник відділу економічного розвитку, інвестицій та прогнозування виконавчого комітету Солонянської селищної ради – 1 (одна) штатна одиниця.

Кваліфікаційні вимоги:

громадянство України;

вища освіта не нижче ступеня  магістра, спеціаліста відповідного професійного спрямування (економіка);

стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років;

знання чинного законодавства України у сфері економіки, навики розробки проєктів, комплексне прогнозування економічного і соціального розвитку громади, залучення інвестицій у економіку громади, супровід інвестиційних проєктів;

- вільне володіння державною мовою;

- володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача, досвід роботи з комп’ютерними спеціалізованими программами;

- вік кандидата на посаду не повинен перевищувати граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування.

Повинен знати:  Конституцію України; закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та  інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти; основи управління персоналом; інструкцію з діловодства; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки;  основні програми роботи на комп'ютері.

- Провідний спеціаліст відділу економічного розвитку, інвестицій та прогнозування виконавчого комітету Солонянської селищної ради – 1 (одна) штатна одиниця.

Кваліфікаційні вимоги:

- громадянство України;

- вища освіта не нижче ступеня  бакалавра відповідного професійного спрямування (економіка);

- без вимог до стажу роботи;

- знання чинного законодавства України у сфері економіки, навики розробки проєктів, комплексне прогнозування економічного і соціального розвитку громади, залучення інвестицій у економіку громади, супровід інвестиційних проєктів;

- вільне володіння державною мовою;

- володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача, досвід роботи з комп’ютерними спеціалізованими программами;

- вік кандидата на посаду не повинен перевищувати граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування.

Повинен знати:  Конституцію України; закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування»,  «Про запобігання корупції»,  інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти; інструкцію з діловодства; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки;  основні програми роботи на комп'ютері.

До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

-  визнані в установленому порядку недієздатними;

- мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;

- позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

- в інших випадках, установлених законами.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії виконавчого комітету Солонянської селищної ради такі документи:

1) письмову заяву про участь у конкурсі   в якій зазначаються про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування;

2) заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками (автобіографія, трудова діяльність);

3) дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

4) письмову згоду на збір та обробку персональних даних;

5) копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня з додатками;

6) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, встановленою відповідно до законодавства;

7) копію документа, який посвідчує особу;

8) копію військового квитка (для військовозобов'язаних);

9) документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови, як навчального  предмету   (дисципліни) або держаний сертифікат про рівень володіння державною мовою.

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Документи на конкурс приймаються протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про конкурс ( до 17.00 год. 22 грудня 2021 року) за адресою:  вул. Гагаріна, 7 (каб.8) смт Солоне, Дніпропетровської області.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці та з інших питань надається секретарем комісії за телефоном  2-12-68.

Виконавчий комітет Солонянської селищної ради