ДОСУДОВА ДОПОВІДЬ. Що таке досудова доповідь?

Якщо людину звинувачено у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості, або тяжкого злочину, за який нижня межа санкції якого не перевищує п’ять років позбавлення волі, працівник пробації має зібрати інформацію про обвинуваченого та відобразити її у спеціальному документі. Цей документ називається досудова доповідь.

Для чого потрібна досудова доповідь?

Досудова доповідь потрібна суду для того, щоб суддя мав можливість винести справедливий вирок, отримавши інформацію не лише про неправомірний вчинок, але й повну інформацію про особу, яка підозрюється у його вчиненні, дізнатись про обставини її життя, які могли стати причиною злочину, а також про заходи, які пропонує орган пробації для усунення таких обставин.

Досудова доповідь приймається судом до уваги. Цей документ не може використовуватися як доказ винуватості (або невинуватості) у вчиненні злочину, але якщо в суді буде доведено вину обвинуваченого, досудова доповідь допоможе суду прийняти справедливе рішення щодо міри покарання.

Як відбувається підготовка досудової доповіді?

Досудова доповідь складається працівником пробації лише на вимог)' суду, що оформлюється у вигляді ухвали.

Обвинуваченому повідомлять про дату, час та місце, куди він має прийти для першої бесіди з працівником пробації під час підготовчого судового засідання або ж він отримає виклик з’явитися до органу пробації.

Працівник пробації викликає обвинуваченого до органу пробації з метою ознайомлення з порядком підготовки досудової доповіді, проведення бесід, отримання інформації, необхідної для складення доповіді та для ознайомлення з її змістом.

Працівник пробації є незалежною, неупередженою особою, яка надасть до суду необхідну інформацію про обвинуваченого. Від активної участі обвинуваченого у підготовці досудової доповіді та від достовірності інформації, що буде ним надана, залежить висновок працівника пробації щодо перспективи позитивних змін та допомоги у цьому органу пробації.

Під час зустрічей працівник пробації буде задавати питання обвинуваченому про його особисте життя, поведінку, роботу (навчання), стосунки з близькими, друзями та іншими людьми, матеріальне становище та про ставлення до певних життєвих подій і обставин. Для підготовки досудової доповіді працівник пробації має право спілкуватися з найближчим оточенням обвинуваченого: рідні, друзі, колеги, інші особи, які знайомі з ним, а також отримувати інформацію з інших джерел: 'матеріалів кримінального провадження, місця роботи або навчання, проживання, тощо.

Інформація, що буде надана для підготовки досудової доповіді, захищається законом. З нею може ознайомитися лише обмежене коло осіб: працівник пробації, суддя, прокурор, захисник та потерпілий.

Які права має обвинувачений та як їх ефективно реалізувати?

Права

Поради

Отримувати роз'яснення щодо порядку підготовки та використання досудової доповіді.

Якщо особі не зрозуміло, для чого складається досудова доповідь, вона має якомога раніше звернутися до працівника пробації за додатковими роз'ясненнями, перш ніж приймати рішення про відмову від участі у її складанні.

Відмовлятися від участі у підготовці досудової доповіді.

 

Відмова від участі у складанні досудової доповіді є правом особи на будь-якому етапі її складання, але відмова не скасовує складання цього документу. Якщо обвинувачений не бажає надавати працівнику пробації інформацію про себе, то така інформація буде отримуватися з інших джерел.

Відмовою у складанні досудової доповіді також може вважатися неприбуття за викликом до органу пробації без поважної на те причини.

Заявляти відвід працівнику пробації, який складає досудову доповідь.

1

Відвід може бути заявлений якщо є сумніви у неупередженості працівника пробації або інші підстави для відводу, що визначені Кримінальним процесуальним кодексом України. За додатковими роз’ясненнями можна звертатися до працівника пробації.

Брати участь у підготовці досудової доповіді, надавати працівнику пробації інформацію, необхідну для підготовки такої доповіді.

 

Обвинуваченому необхідно надавати лише ту інформацію, яку запитує працівник пробації; йому варто попіклуватися про те, щоб інформація була достовірною і потім не довелося витрачати час на додаткові зустрічі з працівником пробації для з'ясування розбіжностей.

Якщо, на думку обвинуваченого, є важлива інформація, про яку не запитав працівник пробації, її можна повідомити за своєю Ініціативою та попросити працівника пробації зазначити її у досудовій доповіді.

Ознайомлюватися з текстом досудової доповіді.

1

 

До направлення досудової доповіді до суду працівник пробації викличе обвинуваченого для ознайомлення з и змістом. Важливо пам’ятати, що час на це обмежений і неприбуття до органу пробації не є підставою для неподання досудової доповіді до суду в установлений строк.

Подавати свої зауваження та уточнення.

 

Особа, щодо якої складається досудова доповідь, може обговорити з працівником пробації зауваження та уточнення до змісту досудової доповіді, якщо вони виникнуть. Якщо працівник пробації не погодиться з точкою зору обвинуваченого, то обвинувачений може викласти зауваження письмово і вони будуть надані до суду разом з досудовою доповіддю.