23 вересня поточного року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 859, якою затверджено Порядок подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.
 
      • Компенсація на догляд призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі особам із числа членів своєї сім’ї, які спільно з нею проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки та являються: 

- особами з інвалідністю І групи;

- дітьми з інвалідністю;

- громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями;

- невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися;

- дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV  ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги відповідно до переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність.

 

• Розмір компенсації обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць, установленим законом на 1 січня календарного року (2027грн. станом на 01 січня 2020 року), в якому надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи, яка надає соціальні послуги, за попередні шість місяців, що передують місяцю подання заяви.

До складу сім’ї фізичної особи, яка звертається за призначенням компенсації, включаються: чоловік, дружина, діти віком до 18 років, а також діти, які навчаються за денною формою навчання і не мають власних сімей; жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі, але проживають однією сім’єю. До складу сім’ї фізичної особи, яка надає соціальні послуги не включаються особи, які перебувають на повному  державному утримання, та непрацездатні особи.

• Для отримання компенсації фізичною особою, яка надає соціальні послуги подаються наступні документи:

- заява про згоду надавати соціальні послуги на непрофесійній основі;
        - заява про надання компенсації;

- заява про перерахування коштів із зазначенням рахунка в установі банку;
         - копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- копія ідентифікаційного номера;

- копія свідоцтва про народження дитини (у разі надання догляду на непрофесійній основі);

- декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї). У декларації також зазначається  інформація про склад сім’ї заявника;

- копія акта огляду медико-соціальною експертною комісією (для осіб з інвалідністю);

 - висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді громадян похилого віку внаслідок когнітивних порушень;

 - висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді невиліковно хворих осіб, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися;

- копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років;

- довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребуює трансплантації органа, потребує паліативної допомоги.

• Особою, яка потребує надання соціальних послуг, подається заява про згоду отримувати соціальні послуги від фізичної особи, яка надає соціальні послуги.
 
      • Компенсація призначається з місяця звернення терміном на 12 місяців.

      • Виплата здійснюється щомісяця за вибором фізичної особи, яка надає соціальні послуги через АТ “Укрпошта” або через уповноважені банки, визначені в установленому законодавством порядку.