ЗВЕРНЕННЯ

членів виконавчого комітету Солонянської селищної ради до відділу оцінки впливу на довкілля департаменту екологічної оцінки та контролю Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України щодо повідомлення про планову діяльність ТОВ «Атомні енергетичні системи України» з будівництва підприємства по видобутку уранових руд Сурської площі (Сурського родовища) способом підземного свердловинного вилуговування

Солонянська селищна територіальна громада, в особі виконавчого комітету Солонянської селищної ради, на території якої в межах сіл Новотарасівка, Маяк, Малинівка, Гайдамайцьке та Сурсько-Михайлівка розташована ділянка Сурського родовища урану, стурбована тим, що видобуток уранових руд та їх переробка на місці завдасть невиправданої шкоди даним територіям, призведе до занепаду полів та городів, можливе отруєння води в свердловинах та колодязях, збільшення смертності від онкозахворювань.

Відповідно до пункту 4 частини «б» статті 33 «Про місцеве самоврядування в Україні» до повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать повноваження погодження клопотань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення, проте ТОВ «Атомні енергетичні системи України» не зверталося до Солонянської селищної територіальної громади, на території якої знаходиться частина Сурського родовища урану (Червоноярська ділянка) з клопотанням про надання дозволу на геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку уранових руд.

Згідно з пунктом 4.6. Інструкції  із  застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ уранових руд, затвердженої  наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин про Державному комітеті з геології і використання надр від 14.12.1998 року №100: розроблення родовищ урану способом  підземного вилуговування  включає подавання в рудоносний пласт або блок хімічного реагенту, що переводить уран з мінералів у розчин, фільтрацію   вилуговувального розчину через рудоносну товщу, повернення урановмісних розчинів на поверхню й наступне  сорбційне вилучення  урану з розчинів.

Під час підземного вилуговування негативний вплив від підприємства в його районі розміщення може відбуватися за рахунок дії наступних факторів:

– забруднення атмосферного повітря пилогазовими викидами;

– зміни рельєфу території та умов поверхневого площинного стоку;

– локальної зміни існуючих біотопів та агроекологічних умов;

– утворення відходів виробництва.

Відповідно до звіту з оцінки впливу на довкілля «Підприємство з відпрацювання Сурської площі (Сурського родовища) уранових руд способом підземного свердловинного вилуговування, а саме – видобування корисної копалини» (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності – 2020726037) для впровадження планової діяльності планується будівництво видобуваного та переробного комплексів, об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури для видобутку уранових руд, залягання яких знаходиться безпосередньо на територіях Миколаївської сільської територіальної громади, Солонянської селищної територіальної громади та Криничанської селищної територіальної громади Дніпропетровської області.

Мобільний технологічний комплекс дослідно-промислової розробки буде розташований у контурі Грушівської ділянки на проммайданчику площею 0,12 га на мінімальній відстані 2,66 км від межі найближчої житлової забудови села Сурське та 3,66 км – села Миколаївка.

Промислова розробка Червоноярської ділянки буде здійснюватися на базі стаціонарного переробного комплексу на проммайданчику площею        0,857 га. Попереднє місце розташування переробного комплексу знаходиться на відстані 0,90 км від села Маяк і 2,85 км від села Гайдамацьке.

Місце можливого видобутку уранових руд Сурської площі на територіях Дніпровського, колишніх Криничанського та Солонянського районів Дніпропетровської області охоплює близько 400 гектар родючих земель, окрім того містяться відомості про знаходження на цій території величезного підземного озера з дуже великими запасами питної води (за радянських часів це був стратегічний запас води, існують пробурені свердловини, які зараз законсервовані), водні кордони цього озера досконально не вивчені і в разі забруднення ніхто не знає де спливе забруднена радіацією та хімічними речовинами вода. Окрім цього, геологи застерігають, що при бурінні свердловини та витравлюванні сірчаною кислотою урану не витримає граніт, який стримує величезний тиск води, тоді вода підніметься на поверхню та підніме з собою увесь бруд, утворений під час видобутку (уранову руду, сірчану кислоту та інші небезпечні сполуки), зупинити цю воду буде вже неможливо, а на території цих земель протікають річки Суха Сура та Мокра Сура, які в свою чергу впадають у річку Дніпро.

У даному звіті не було враховано наступне:

1) уран становить найбільшу небезпеку для здоров’я людини, а Червоноярська ділянка Сурської площі перебуває на відстані 1 км від крайніх будинків в селах Маяк і Гайдамацьке, та в безпосередній близькості від сіл Новотарасівка, Малинівка та Сурсько-Михайлівка, тому розробка уранових руд загрожує сільським мешканцям підвищенням рівня онкозахворювань, смертності, зараження грунтових вод, сільськогосподарських земель та інших невиправних наслідків;

2) розробка уранових руд є грубим порушенням низки екологічних прав людини і громадянина, зокрема право на безпечне для життя і здоров’я довкілля (стаття 9 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»);

3) при розробці уранових руд найбільш розповсюдженим є спосіб вилуговування, що завдасть значної шкоди підземним водам.

До Солонянської селищної територіальної громади звертаються мешканці сіл, юридичні особи та фермери, громадські організації про недопущення проведення видобутку уранових руд та їх переробки на місці, наслідком чого стане зараження підземних вод та сільськогосподарських земель. На території сіл Новотарасівка, Маяк, Малинівка, Гайдамайцьке та Сурсько-Михайлівка немає централізованого постачання і мешканці особливо гостро потерпають від нестачі води.

Отже, на підставі вищевикладеного, наголошуємо на недопущенні надання дозволу  про видобування уранових руд на території Солонянської селищної територіальної громади, як такого, що буде прийняте всупереч інтересам громади.

Закликаємо всебiчно та об'єктивно розiбратись у ситуацiї, що склалася, вжити вiдповiдних заходiв щодо включення даного звернення до звіту про громадське обговорення та взяти до уваги даний звіт при підготовці висновку з оцінки впливу на довкілля.

 

 

Ухвалено рішенням виконавчого комітету Солонянської селищної ради вiд 19 серпня 2021 року № 177.

 

 

Солонянський селищний  голова                                                          

Михайло КОПЕЙКО