З 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року в Україні проводиться одноразове (спеціальне) добровільне декларування що  передбачає сплату збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування

Одноразове (спеціальне) добровільне декларування – це особливий порядок добровільного декларування фізичною особою належних їй активів, розміщених на території України та/або за її межами, якщо такі активи були одержані (набуті) такою фізичною особою за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні та з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог законодавства з питань оподаткування та/або міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та/або які не були задекларовані в порушення податкового та валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом будь-якого з податкових періодів, що мали місце до 01 січня 2021 року.

Скористатися одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням можуть фізичні особи – резиденти, у тому числі самозайняті особи, а також фізичні особи, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання (набуття) об’єктів декларування чи на момент нарахування (отримання) доходів, за рахунок яких були отримані (набуті) об’єкти декларування, і які є чи були платниками податків.

Збір з одноразового (спеціального) добровільного декларування – це одноразовий обов’язковий платіж, розмір якого самостійно розраховується декларантом з вартості належних йому активів з урахуванням ставок такого збору та відображається ним в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації.

Одноразова (спеціальна) добровільна декларація подається безпосередньо декларантом до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, в електронній формі з урахуванням вимог, встановлених розділом ІІ Кодексу, та особливостей, встановлених підрозділом 94 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу.

Фізичні особи з запитаннями, які виникають щодо одноразового (спеціального) добровільного декларування,  можуть звертатися в Солонянську ДПІ, за адресою: смт. Солоне, вул. Гагаріна 12а  та за телефонами 2-32-39,

2-34-73.   

 

На вебпорталі ДПС ведеться рубрика «Запитання – відповіді» щодо одноразового добровільного декларування, яка знаходиться за посиланням:

https://tax.gov.ua/bаnеrуі/оdnorazove-dobrovilne-deklaruvannya/rozyasnennya-dlya рlаtпікіv/zаріtаnnуа-vidpovidi/

 

 

Начальник Солонянської ДПІ                                                          Людмила БИК