Серед усіх трагедій, які пережило людство, Чорнобильська катастрофа не має аналогів за масштабами, техногенними та медичними наслідками і   впродовж 35 років впливає на здоров’я людей та довкілля.  Загальна кількість постраждалих від Чорнобильської аварії, перевищує 2 млн осіб. У роботах з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС за п`ять післяаварійних років (1986-1990р.р.) взяли участь понад 600 тисяч осіб. До груп, які отримали значну дозу радіаційного опромінення, слід віднести в першу чергу учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, особливо тих, хто брав участь у 1986 та 1987 роках.

    Система  спостереження,  надання медичної допомоги, медичного забезпечення постраждалих від Чорнобильської катастрофи в області на даний час зазнає реформування, як і уся система охорони здоров’я в країні. Відтепер чорнобильці перебувають на обліку у сімейних лікарів ЦПМСД. Щорічно проводиться  диспансеризація постраждалих, за результатами якої відсоток осіб, визнаних здоровими зменшується. Протягом минулого року у спеціалізованих  відділеннях області отримали стаціонарне лікування понад 2,5 тис. хворих, більше половини – в обласній клінічній лікарні ім. Мечникова, яка визначена головним закладом області для надання  спеціалізованої медичної допомоги постраждалим від Чорнобильської катастрофи. За  даними щорічної диспансеризації 100% ліквідаторів аварії на ЧАЕС мають хронічні захворювання і потребують комплексного стаціонарного лікування 2-3 рази на рік. У спеціалізованому відділенні лікарні щорічно отримують стаціонарне лікування понад 1000 чорнобильців. Понад 30 років в обласному реєстрі лікарні ім. Мечникова накопичується, обробляється і зберігається база даних про стан здоров`я постраждалих області. Станом на 01.01.2020 за даними обласного реєстру під медичним наглядом лікувальних закладів області знаходиться 14081 особа, яка має статус постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. Дорослих 12574 чоловік   (ліквідаторів - 9852 чол.; евакуйованих – 977 чол.;  переселенців - 1745 чол.); дітей, онуків  та підлітків – 1507 чол. Кількість дорослих щорічно зменшується за рахунок померлих, міграції населення.

Радіологічними наслідками аварії на ЧАЕС стали онкологічні захворювання, лейкози. Комбінована дія зовнішнього опромінення, інгаляції суміші радіонуклідів в умовах Чорнобильської катастрофи призвело до виникнення у постраждалих хронічних обструктивних захворювань легенів та онкологічних захворювань системи органів дихання. Останні роки захворюваність серед постраждалого дорослого населення області не перевищує показники по Україні та області. Найчастіше виявляються хвороби системи органів дихання, кровообігу, органів травлення. Серед захворювань системи органів дихання гострі стани становлять 95%. Захворюваність на серцево-судинні хвороби зберігається на рівні минулого року та  нижче показника населення області. За останні 20 років  захворюваність злоякісними новоутвореннями у постраждалих зросла у 3,5 рази і цей показник в 2 рази перевищує обласні показники. Найвищий цей показник у ліквідаторів аварії.  На обліку в лікувальних закладах області знаходиться 2108  чорнобильців, інвалідність яких пов`язана з аварією на ЧАЕС. Злоякісні новоутворення та серцево-судинні захворювання, пов’язані з аварією, стають основною причиною інвалідності. По групам первинного обліку показник первинного виходу на інвалідність найвищий у ліквідаторів. Смертність серед чорнобильців  перевищує показники по Україні та  населення області. Найбільша смертність серед ліквідаторів аварії. Основними причинами смерті є хвороби системи кровообігу, злоякісні новоутворення, хвороби органів травлення. Протягом минулого року померло 370 чорнобильців.

             З обласного бюджету на забезпечення постраждалих осіб  безоплатними ліками за рецептами лікарів для амбулаторного лікування, пільговим зубопротезуванням у  2020  році виділено фінансування біля 3 млн грн. 

         Мінімізація медичних наслідків Чорнобильської катастрофи, довгостроковий моніторинг здоров`я постраждалого населення та підвищення ефективності медичної допомоги особам, які зазнали радіаційного впливу, не лише зберігають актуальність, а й залишаються пріоритетними на найближчі роки.  Навіть у непростий час економічного спаду, пандемії COVID-1 обласною радою, обласною державною адміністрацією додатково виділено 500 тис. грн з обласного бюджету на фінансування медикаментів та харчування для чорнобильського відділення лікарні Мечникова. Це покращить умови перебування хворих у відділенні, надасть змогу забезпечити більш якісною медичною допомогою постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, чиє здоров’я невпинно погіршується.