Фото без описуДо уваги батьків та представників органів громадського самоврядування, членів громадськості та активних мешканців Солонянської громади!
Повідомляємо Вам, що відповідно до «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», затвердженого наказом МОН України від 23.03.2005 року №178 керівник навчального закладу має щороку звітувати про свою діяльність на загальних зборах (конференціях) педагогічного колективу, батьківського комітету, ради, піклувальної ради та громадськості.Звітування керівників здійснюється з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у закладах освіти, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації. Звіт керівника охоплює основні напрями ЙОГО діяльності.

Порядок проведення щорічного звіту керівника закладу освіти:

1. На загальні збори (конференцію) обов'язково запрошуються члени батьківського комітету, ради та піклувальної ради навчального закладу, батьки та представники інших органів громадського самоврядування.
2. Збори (конференція) педагогічного колективу, батьківського комітету, ради та піклувальної ради навчальних закладів за результатами звіту керівника оцінюють його діяльність шляхом таємного голосування.
3. Приймають рішення щодо морального і матеріального заохочення або, у випадку визнання роботи керівника навчального закладу незадовільною, порушують клопотання перед соціально-гуманітарним відділом виконавчого комітету Солонянської селищної ради про невідповідність керівника займаній посаді.
4. Результати голосування та прийняте рішення відображається у протоколі зборів (конференції); протокол підписують голова та секретар зборів.
5. Рішення загальних зборів (конференції) доводять до відома соціально-гуманітарного відділу виконавчого комітету Солонянської селищної ради у п'ятиденний строк з дня їх проведення.

ПРО ЩО ПОВИНЕН ГОВОРИТИ КЕРІВНИК?

1. ПЕРСОНАЛЬНИЙ внесок керівника у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі:
- виконання функціональних обов'язків щодо забезпечення обов'язковості загальної середньої освіти (охоплення навчанням дітей шкільного віку, продовження навчання випускників 9-х класів у порівнянні за останні 3 роки);
- створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес;
- організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи.
2. Вжиті КЕРІВНИКОМ заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу.
3. Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання.
4. Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.
5. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров'я учнів та педагогічних працівників:
- забезпечення організації харчування та медичного обслуговування учнів і педагогічних працівників;
- дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм;
- надання соціальної підтримки та допомоги дітям сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей;
- моральне та матеріальне стимулювання учнів і педагогічних працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення;
- дотримання правопорядку неповнолітніми та вжиті профілактичні заходи щодо попередження правопорушень з їх боку;
- стан дитячого травматизму.
6. Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління ЙОГО діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.
7. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою та піклувальною радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.
Запрошуємо усіх небайдужих та зацікавлених відвідати звіти керівників закладів загальної середньої освіти Cолонянської селищної ради.
Графік звітів додаємо.

Фото без опису