Виконавчий комітет Солонянської селищної ради оголошує конкурс щодо відбору виконавця земельних торгів на конкурентних засадах.

Земельна ділянка для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ – 03.07), загальною площею 0,0324 га, кадастровий номер 1225055100:03:003:0272.

Земельна ділянка передається  на умовах оренди.

Для участі у конкурсі необхідно надати такі документи:

  1. Заява про участь у конкурсі з відбору виконавців проведення земельних торгів;
  2. Копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента фізичної особи – підприємця);
  3. Згода на обробку персональних даних (для претендента фізичної особи – підприємця);
  4. Копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);
  5. Копія ліцензії;
  6. Копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;
  7. Інформацію про продаж права оренди на земельні ділянки: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною.

Прийом документів здійснюється до 25.10.2019 року включно.

Конкурс відбудеться 28.10.2019 року о 10.00 годині в приміщенні Солонянської селищної ради.

Заяви та додані документи  подаються за адресою смт Солоне, вул. Гагаріна, буд. 7

Конкурсна комісія.