План діяльності Робочої групи з розробки Стратегії розвитку

Солонянської громади

№ з/п

Етапи

Терміни

1

Підготовчий етап

До 23.12.2020

Розпорядження селищного голови про створення та уповноваження Робочої групи розробити Стратегію

2

Перше засідання Робочої групи

До 20.01.2021

Ознайомлення з методологією стратегічного планування

Затвердження плану діяльності з розробки Стратегії

Організація процесу збору даних та проведення соціально-економічного аналізу

3

Проведення стратегічного аналізу

До 14.03.2021

Аналіз і перегляд актуальних стратегій держави / області / району / міста; аналіз впровадження попередніх стратегій району/міста

Дослідження основних тенденцій соціально-економічного розвитку громади

Дослідження зовнішнього середовища та оцінка можливостей розвитку громади

Проведення опитування мешканців та/або представників бізнесу

Систематизація даних та підготовка аналізу основних тенденцій розвитку громади

4

Друге засідання Робочої групи

До 15.04.2021

Презентація та обговорення результатів стратегічного аналізу громади

Формулювання та обговорення прогнозів та сценаріїв розвитку громади

Формулювання стратегічного бачення

Проведення SWOT-аналізу – ідентифікація факторів SWOT

5

Розробка елементів Стратегії

До 20.05.2021

Розробка SWOT-матриці – аналіз взаємозв’язків факторів SWOT через матрицю SWOT/TOWS та основні аналітичні висновки щодо порівняльних переваг, викликів та ризиків

6

Третє засідання Робочої групи

До 15.07.2021

Презентація SWOT-матриці, порівняльних переваг, викликів та ризиків

Підготовка проекту структури стратегічних, операційних цілей та завдань Стратегії

7

Підготовка плану реалізації Стратегії

До 15.09.2021

Підготовка технічних завдань на проекти розвитку, які відповідають завданням Стратегії

8

Четверте засідання Робочої групи

До 07.10.21

Відбір/корегування технічних завдань на проекти розвитку для плану реалізації Стратегії

Підготовка системи моніторингу Стратегії

9

Підготовка Стратегії

До 15.10.21

10

Громадські слухання та обговорення Стратегії

До 25.10.21

11

Розгляд на сесії селищної ради і ухвалення Стратегії

До 31.10.21