Затверджено

 рішення виконавчого комітету

№ 1 від 19.11.2015

 

 

План діяльності виконавчого комітету селищної  ради

з підготовки проектів регуляторних

актів у 2016 році

 

№ п/п

Види і назви проектів регуляторних актів

Цілі прийняття проекту регуляторного акта

Строк підготовки проектів

Відповідальна особа за розроблення проекту

1

Рішення виконавчого комітету «Про коригування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів»

Встановлення економічно обґрунтованих тарифів на комунальні послуги

3 квартал 2016 року

Заступник селищного голови Сидоренко Л.О.

2

Рішення виконавчого комітету «Про по-годження плати за використання та утримання торго-вельного місця на ринку смт. Солоне»

 надання послуг суб’єктам господарської діяльності та громадянам

1 квартал 2016 року

Спеціаліст І категорії

Дармостук Л.В.

3

Рішення виконавчого комітету «Про затвердження Поло-ження про порядок видачі дозволів на розміщення  об’єктів пересувної мережі сфери відпочинку і розваг»

 надання послуг суб’єктам господарської діяльності

3 квартал 2016 року

Заступник селищного голови Сидоренко Л.О.

4

Рішення виконавчого комітету «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд

соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення в утриманні

об'єктів благоустрою

Врегулювання прав суб’єктів господарювання на розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

2 квартал 2016 року

Заступник селищного голови Сидоренко Л.О.

 

Селищний голова                                                                          М.М.Копейко